• Oznam

     • Do funkcie zástupkyne riaditeľky školy bola menovaná Mgr. Mária Maťková na obdobie od 1.8.2022 do 31.7.2027. 

     • Oznam zriaďovateľa Rímskokatolíckej cirkvi Žilinskej diecézy

     • Na základe vymenúvacieho dekrétu Rímskokatolíckej cirkvi Žilinskej diecézy prot. č.: DŠÚ-89/2022-15 zo dňa 24. mája 2022 bola

      MGR. MAGDALÉNA ŠELIGOVÁ

      vymenovaná na kariérnu pozíciu riaditeľa Základnej školy Žofie Bosniakovej, Školská 18, Teplička nad Váhom, v zmysle ustanovení § 54 Zákonníka práce.

      Pracovné povinnosti riaditeľa školy sú stanovené v pracovnej náplni, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou dohody o zmene pracovných podmienok ako samostatná príloha.

      Funkčné obdobie:

      Deň nástupu na kariérnu pozíciu riaditeľa školy je 01.08.2022. Funkčné obdobie v kariérnej pozícii riaditeľa školy podľa vymenúvacieho dekrétu Rímskokatolíckej cirkvi Žilinskej diecézy prot. č.: DŠÚ-89/2022-15 zo dňa 24.05.2022 končí 31.07.2027.

    • Dilongova Trstená
     • Dilongova Trstená

     • Pred záverom školského roka sme sa rozhodli zúčastniť celoslovenskej recitačnej súťaže Dilongova Trstená. Ako žiačka som potešená, že som našu školu v tejto súťaži mohla reprezentovať práve ja. Súťaž sa konala na Mestskom úrade, kde si organizátori dali naozaj záležať, pričom sme v programe mali možnosť vidieť aj nášho slovenského herca Lukáša Latináka.

      Tento rok som cenu síce nezískala, no bola to skvelá skúsenosť a dobrý zážitok.

                                                                              Adriána Tichá, žiačka 9. A triedy

     • Oznam

     • Vážení rodičia a žiaci!

      Oznamujeme Vám, že slávnostné ukončenie školského roka bude 30.06.2022. Začneme svätou omšou  o 8,00 a po nej sa vo vestibule školy uskutoční slávnostné ukončenie, následne bude vyhodnotenie v triedach. Predpokladaný čas ukončenia je 10,30.

      ŠKD funguje v nezmenenom režime.

      Prosíme rodičov, ktorí si objednali a ešte nevyzdvihli Ag samotesty pre svoje dieťa, aby tak urobili do 4.7.2022. Táto informácia je určená aj rodičom budúcich prvákov.

                                                                                                                                     Vedenie školy

     • Čítame s Osmijankom

      • celoslovenská čitateľská súťaž,
      • je to súťaž zameraná na rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov na 1. stupni ZŠ,
      • učí deti láske ku knihám a k čítaniu.

      V októbri sme sa spoločne so žiakmi rozhodli pustiť do súťaže, v ktorej je potrebné pracovať vyše pol roka. S touto súťažou sme mali skúsenosť z minulého roka, kde sme sa umiestnili medzi 24 školských kolektívov z celého Slovenska. V tomto osemnástom kole žiaci pracovali ešte svedomitejšie a s túžbou obhájenia minuloročného úspechu, čo sa nám aj podarilo. Veľká vďaka patrí žiakom za ich tvorivé nápady a chuť sa popasovať s novými výzvami.

      Poďakovanie patrí aj pánovi dekanovi, ktorý natočil toto krásne video. Bolo to krásne naše spoločné ukončenie 1. stupňa s čitateľskou súťažou – Osmijankova literárna záhrada.

    • Návšteva mestskej knižnice – 1. stupeň
     • Návšteva mestskej knižnice – 1. stupeň

     • Medzi naše aktivity patrila aj návšteva Mestskej knižnice v Žiline.

      Pani knihovníčky nám pripravili rôzne zaujímavé programy, ktoré nás vtiahli do sveta kníh a ich príbehov. Nenadarmo sa hovorí, že kniha je najlepší priateľ človeka. Návšteva knižnice bola pre žiakov veľmi hodnotná a poučná.

      Tešíme sa na ďalšiu návštevu.

       

    • Duchovná obnova 5.A
     • Duchovná obnova 5.A

     • Liturgický priestor a liturgické predmety boli témou ďalšej duchovnej obnovy žiakov ZŠ Žofie Bosniakovej.

      V úvode sme sa zúčastnili sv.omše v našom farskom kostole kde nás pán dekan naučil pomenovať jednotlivé časti liturgického priestoru ako sú napríklad presbytérium, sedes, oltár, ambóna, večné svetlo, Bohostánok, lode a abak. Žiaci sa na obnovu dôkladne pripravili o čom svedčí aj ich účasť na sv. spovedi a aktivita na sv. omši.

      Po sv. omši sme spolu s našim pánom dekanom navštívili matku všetkých kostolov v diecéze Žilinskú katedrálu. Žilinská katedrála je sídlom Žilinského biskupa otca Tomáša Gálisa. V katedrále nás privítal miestny pán dekan Marian Záhumenský a po jeho príhovore nám históriu a objekty katedrály priblížil herec a režisér Jozef Abafi. Žiakom povedal zaujímavé informácie a poskytol odpovede na mnohé otázky.

      Ďalej naše cesty pokračovali do sakristie tohto chrámu, kde mal prednášku o liturgických predmetoch a oblečení pán kaplán Michal Tichý. Všetkým, ktorí nás na tejto ceste obohatili, chceme veľmi pekne poďakovať.

    • Dejepisná súťaž
     • Dejepisná súťaž

     • Súťaž sa uskutočnila 13.6.2022 a zúčastnili sa jej 9 žiaci zo 7.ročníka. Žiaci si zo 72 otázok vyžrebovali 21 otázok - 40 bodovou maximálnou hodnotou, pričom mali otázky od 1 až po 5 bodovú hodnotu. Ôsmi žiaci splnili kritérium maximálnej úspešnosti, lebo dosiahli  35b/40b. Všetci žiaci sa veľmi dobre a zodpovedne pripravili a splnili svoj cieľ nad očakávanie.

      Na 1. mieste sa umiestnila Aneta Vajčovcová s plným počtom 21 otázok - 40 bodov, na 2. mieste skončil Marco Maliňák - 38 bodov, na 3. mieste skončili dvaja žiaci: Paula Dikošová - 37 bodov a Tatiana Orlická - 37 bodov, na 4.mieste dvaja žiaci:  Veronika Majerčíková a Daniel Pokorný ( 36 b), na 5.mieste dvaja žiaci: Martin Ponechal a Matej Mrázik ( 35 b ), 6.miesto – Vanesa Karásková, ktorá bola tiež úspešnou riešiteľkou.

      Všetci žiaci  dostali diplomy a sladké odmeny a víťazka aj knižnú odmenu.