• Ochrana osobných údajov

   • Základná škola Žofie Bosniakovej, Školská 18, 01301 Teplička nad Váhom, IČO 00614505 fotografuje akcie, ktoré organizuje. Fotografie z týchto akcií uverejňuje na webovom sídle v časti Galéria. V prípade, ak si neželáte byť zverejnený na niektorej z fotografií, oznámte nám to písomne.

    Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o., a v súlade s § 44 zákona č. 18/20128 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679, nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.
    Viac informácií si môžete prečítať tu : 
    www.eurotrading.sk/zo.

    Zásady ochrany osobných údajov

    Žiadosť dotknutej osoby