• 2021/2022

  • Celoštátne kolo

    • Natália Horváthová

    • úspešný riešiteľ
    • Klokan · Celoštátne kolo · 2021/2022
    • Dalibor Štefanatný

    • úspešný riešiteľ
    • Klokan · Celoštátne kolo · 2021/2022
    • Ján Šugár

    • úspešný riešiteľ
    • Klokan · Celoštátne kolo · 2021/2022
    • Matiáš Lutišan

    • úspešný riešiteľ
    • Klokan · Celoštátne kolo · 2021/2022
    • Tomáš Matuškovič

    • úspešný riešiteľ
    • Klokan · Celoštátne kolo · 2021/2022
    • Šárka Cesneková

    • úspešný riešiteľ
    • Klokan · Celoštátne kolo · 2021/2022
    • Diana Košútová

    • školský šampión
    • Klokan · Celoštátne kolo · 2021/2022
    • Jakub Ďungel

    • školský šampión
    • Klokan · Celoštátne kolo · 2021/2022
    • Alžbeta Ponechalová

    • úspešný riešiteľ
    • iBobor · Celoštátne kolo · 2021/2022
    • Jakub Bušik

    • úspešný riešiteľ
    • iBobor · Celoštátne kolo · 2021/2022
    • Eliška Mráziková

    • úspešný riešiteľ
    • iBobor · Celoštátne kolo · 2021/2022
    • Soňa Milcová

    • úspešný riešiteľ
    • iBobor · Celoštátne kolo · 2021/2022
    • Juraj Sirotiak

    • úspešný riešiteľ
    • iBobor · Celoštátne kolo · 2021/2022
    • Linda Hreusová

    • úspešný riešiteľ
    • iBobor · Celoštátne kolo · 2021/2022
    • Dalibor Štefanatný

    • úspešný riešiteľ
    • iBobor · Celoštátne kolo · 2021/2022
  • Okresné kolo

    • 5. a 6. ročník, dievčatá

    • 1.miesto
    • Vybíjaná · Okresné kolo · 2021/2022
    • Natália Horváthová

    • 7.miesto/úspešný riešiteľ
    • Olympiáda v anglickom jazyku · Okresné kolo · 2021/2022
    • Dominik Imre

    • úspešný riešiteľ
    • Technická olympiáda · Okresné kolo · 2021/2022
    • Daniel Pobiják

    • úspešný riešiteľ
    • Technická olympiáda · Okresné kolo · 2021/2022
    • Tobiáš Milan Púček

    • úspešný riešiteľ
    • Technická olympiáda · Okresné kolo · 2021/2022