Prihláška na štúdium na našej škole

Každý vypísaný a odoslaný formulár elektronickej prihlášky dostane svoj kód ako aj verejný identifikátor, ktoré prídu aj do e-mailu uvedeného v prihláške ako korešpondečný e-mail zákonného zástupcu. 
Vašim kódom sa dá dostať k údajom, ktoré sú vyplnené v predmetnej prihláške, preto si ho chráňte proti zneužitiu.

Vyplnenie prihlášky

Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
Kód formulára: