• Videogaléria

   • Školský rok 2021/2022    
    Duchovná obnova 5.A
    Liturgické predmety
    Duchovná obnova 5.A
    Katedrála a liturgia
    Literárna súťaž
    Osmijanko
    Testovanie pohybových predpokladov - 3.ročník Duchovná obnova 8.A Moja almužna - projekt
    Vianočné a novoročné vinšovanie Požehnanie školy Duchovná obnova 6.A 
    Testovanie pohybových predpokladov - 1.ročník V kráľovstve bobra Svätý Mikuláš
    Príhovor pani riaditeľky Duchovná obnova učiteľov Milión detí sa modlí ruženec
    Naši prváci Rozhlasová relácia Európsky týždeň mobility
    Školský rok 2020/2021    
    Zostrih z osláva 30. výročia Bežecké preteky I. stupeň Letná škola
    Oslavujeme Žofiu 3.A Ocenenie za výtvarnú súťaž 30. výročie založenia školy - sv. omša
    Oslavujeme Žofiu 2.A Oslavujeme Žofiu 3.A Oslavujeme Žofiu 3.B
    Čitateľský denník 8.A Čitateľský denník 8.B Oslavujeme Žofiu 1.A
    Hviezdoslavov Kubín 2021 Zážitkové učenie s prvákmi Shakespear´s day
    Vianočný príhovor riaditeľky školy Súťaž FARA TAXI Výhra v súťaži FARA TAXI
    Začiatok školského roka Rozhovor s pani riaditeľkou Blahoželanie Otcovi biskupovi
    Tomášovi Galisovi
    Školský rok 2019/2020    
    Karneval Príhovor pani riaditeľky na záver
    školského roka
     
     
    Losovanie futbalového turnaja Jasličková pobožnosť Vianočná akadémia
    Mobilné planetárium Začiatok školského roka Milión detí sa modlí ruženec
    Školský rok 2018/2019    
    Lyžiarsky výcvik Duchovná obnova 5.A  
     
    Vianočná akadémia 2018 Jasličková pobožnosť Vianočné misijné trhy
    Testovanie prvákov z pohybovej zdatnosti Ľudové misie v škole - I. stupeň Ľudové misie v škole - 9. ročník
    Začiatok školského roka Duchovná obnova 2.A Losovanie turnaja o  Pohár Ž. Bosniakovej
    Školský rok 2017/2018    
    Duchovná obnova 1.A    
       
    Návšteva z polície Spomienky na školu Duchovná obnova 4,A

    Spomienky na lyžiarsky výcvik Kurz prvej pomoci Púť do Krakowa
    Karneval Jasličková pobožnosť Slávnostná akadémia
    Misijné trhy Turnaj o pohár Ž. Bosniakovej Duchovná obnova 5.A
    Losovanie futbalového turnaja Beseda s Jánom Hodoňom Duchovné cvičenia učiteľov
    Milión detí sa modlí ruženec Začiatok školského roka Návšteva v Domove pokoja