• Organizátorom je mesto Žilina. Žiaci žilinských škôl v poobedňajších hodinách súťažia v športoch ako futsal, florbal, vybíjaná, plávanie a mimo zimných mesiacov aj atletika. Do ligy sa môžu zapojiť deti od 9 do 15 rokov. 

     Naša škola sa ako jedná z málo mimomestských škôl zúčastňuje tejto ligy aj vďaka finančnej podpore spoločenstva rodičov.

     Všetky priebežné výsledky sú zverejnené na www.sport.zilina.sk. Vo výsledkových listinách nás nájdete pod skráteným názvom Teplička. 

     Ďakujeme všetkým žiakom za vzornú reprezentáciu našej školy.

     Školská športová liga je to odvolania pozastavená!