• Európsky týždeň mobility
     • Európsky týždeň mobility

     • Počas Európskeho týždňa mobility sme sa zapojili  do viacerých aktivít.

      Na krúžku sme si vyrábali modely bicyklov, chodili sme do školy na bicykloch a kolobežkách, snažili sme sa čo najmenej voziť autami alebo sme sa viacerí odviezli jedným autom.

      V piatok pani učiteľky pripravili aktivity pre deti na školskom dvore. Deti si vyskúšali aj kvíz zameraný na pravidlá cestnej premávky, pozreli si zaujímavé videá o bezpečnosti. Po úspešnom zvládnutí úloh získali sladkú odmenu a preukaz cyklistu a kolobežkára.

      Aktivity sa deťom páčili a už sa tešia na ďalšiu akciu.

    • Prírodovedný poldeň na 1. stupni 
     • Prírodovedný poldeň na 1. stupni 

     • ​​​​Aj žiaci 1. stupňa dňa 16.9. absolvovali už tradičný prírodovedný poldeň. Prvé dve hodiny strávili ešte v školských laviciach, ale po nich konečne vyrazili do prírody. Tak ako aj žiaci 2. stupňa, museli najskôr prekonať úlohy na školskom dvore, ako hod granátom a lanovú dráhu. Po úspešnom prejdení oboch disciplín sme sa vybrali na krátku prechádzku v okolí školy. Počas prechádzky sa žiaci rozdelili na skupiny a dostali pracovný list, podľa ktorého mali hľadať prírodniny s rôznymi vlastnosťami.

      Podarili sa im nájsť naozaj zaujímavé veci, veď posúďte sami. 

    • "Keď je učenie sa zážitkom"...
     • "Keď je učenie sa zážitkom"...

     • Dnešný deň, piatok 16.09.2022, sa niesol pre našich žiakov v tomto hesle.  Bol to deň plný zábavy, športu, relaxu, ale zároveň aj poznávaním seba samého. Tento čas sme naplnili zoceľovaním vzájomných vzťahov medzi spolužiakmi, ale aj posilnením vzťahov žiak- učiteľ.  Počasie nám prialo, aby sme prežili tento deň naplno a preto sme mohli tento krásny deň stráviť celý mimo stien tried. 

      Všetky triedy druhého stupňa začali Účelové cvičenia v prírode absolvovaním disciplín na piatich stanovištiach, ktoré sa nachádzali priamo v areáli školy. Pán učiteľ Lejtrich si pripravil pre žiakov zábavné disciplíny, ktoré žiakov naplno precvičili v telesnej zdatnosti, v odvahe, ale precvičili aj zmysel pre zábavu. 

      Po absolvovaní všetkých disciplín sa všetky triedy rozprćhli do blízkeho okolia, aby si vychutnali krásy, ktoré nám okolitá príroda ponúka. Žiaci tak pod vedením svojich učiteľov zamierili na Malý Straník, kroky iných zase viedli do Zástrania. 

      Dnešok bol pre nás všetkých zážitkom, ktorý nás naučil, že tak ako dôležité je venovať čas vzdelávaniu, tak dôležité je venovať čas aj jeden druhému.

    • 15. september- Sedembolestná Panna Mária- patrónka Slovenska
     • 15. september- Sedembolestná Panna Mária- patrónka Slovenska

     • Dnes sme si so žiakmi 1. stupňa pripomenuli sviatok Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, ktorý oslavujeme 15. septembra.

      Počas jednej vyučovacej hodiny mali deti možnosť vypočuť si pútavé rozprávanie sestričky Cvetky, ktorá im priblížila, aké bolesti prežívala Panna Mária, koľko ich bolo, a prečo práve Sedembolestná Panna Mária je patrónkou Slovenska.

      Deti sa tiež naučili pieseň Ó, Mária bolestivá, ktorú sme si spoločne na záver zaspievali. 

      Všetky ročníky si potom vypočuli reláciu v školskom rozhlase, ktorú pripravila pani učiteľka Galková.

       

    • Horská záchranná služba z Vrátnej
     • Horská záchranná služba z Vrátnej

     • 13.9.2022 na ZŠ Žofie Bosniakovej v triede 8. A uskutočnili zástupcovia – Horská služba Malá Fatra 45 minútový workshop v rámci projektu Edu game competition.

      V záchrannej službe Martin a Jozef nám ukázali prvú pomoc a doniesli aj záchranné pomôcky. Ukázali nám lano a karabínu, ktorá udrží až 4 tony. Žiaci 8. ročníka rozbaľovali ruksak, v ktorom boli obväzy, fólie, rolky a ďalšie záchranárske veci. Ukázali ako sa jednotlivé záchranárske pomôcky používajú, pričom asistovali aj žiaci. Ukázali ako sa má dať zlomenina do dlahy a fólie, ako používať šancov golier, ktorý istí krk. Žiakov zaujal aj defibrilátor, ktorý zachraňuje životy ľudí. Záchranári ukázali žiakom, ako používať fóliu na udržiavanie človeka v teple, pričom si to vyskúšali jednotliví žiaci.

      Beseda bola zaujímavá a poučná.

      Žiaci 8. A triedy.

     • Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

     • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu, bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

      Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka

     • Oznam vedúcej jedálne

     • Školská jedáleň začína vydávať stravu od 6.septembra. Žiaci sa môžu prihlásiť na obedy svojim triednym učiteľom v pondelok 5.septembra. Prihlášky do ŠJ dostanú v škole.

     • Začiatok školského roka

     • Oznamujeme rodičom a žiakom, že slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023 sa začína 5.septembra 2022 o 8,00 sv. omšou vo farskom kostole. Po svätej omši sa žiaci zhromaždia vo vestibule školy. Po spoločnom privítaní pôjdu do tried.

      Pred nástupo do školy je potrebné vyplniť tlačivo o bezpríznakovosti cez Edupage. Zákonný zástupcovia žiakov prvého ročníka si môžu vytlačiť tlačivo a vypísané priniesť v pondelok do školy. Ak nemáte možnosť vytlačiť dokument, môžete ho vypísať v pondelok ráno v škole.

      Tlačivo o bezpríznakovosti

      Podrobné informácie o nástupe žiakov v novom školskom roku nájdte na stránke Ministerstva školstva, vedy, výsku a športu .