• Duchovná obnova 6.A

     • Dňa 28.1.2022 sa naši žiaci zúčastnili duchovnej obnovy s pánom dekanom Pavlom Špitom. Témou obnovy bol Betlehem-betlehem. Pri slávení sv. omše sme sa počas kázne premiestnili pred náš farský betlehem, kde sme počúvali poučné slová a históriu. Zaujímavosťou bolo ako sa betlehemy dostali z kostolov do našich domácností. Po sv.omši sme navštívili expozíciu betlehemov v sobášnom paláci v Bytči. Žiakov očarilo viacero typov vystavených diel. Výnimočné boli najstaršie betlehemy z konca a polovice 19.storočia,ale tiež betlehemy zo šúpolia a prútia. 

     • Okresné kolo olympiády z anglického jazyka

     • Dňa 13. januára 2022 sa uskutočnilo okresné kolo olympiády z anglického jazyka. Vzhľadom na nepriaznivú epidemiologickú situáciu si žiaci zmerali svoje vedomosti online formou. Naša žiačka Natália Horváthová z 9.B triedy v silnej konkurencii žilinských základných škôl i osemročných gymnázií skončila na krásnom 7. mieste, kde na víťaza stratila len 5 bodov.

      Natálke gratulujeme a veríme, že svoje vedomosti a zručnosti z anglického jazyka zúročí i neskôr na strednej škole.

    • Pracujeme so SmartBooks
     • Pracujeme so SmartBooks

     • Našu hodinu anglického jazyka sme si spestrili a učili sme sa pomocou zábavy, hravo, formou vzdelávacieho portálu SmartBooks. Žiaci mali príležitosť precvičovať a upevniť preberanú látku, či už išlo o slovnú zásobu alebo o gramatiku, ako napr. minulé časy, modálne slovesá,  vedľajšie prívlastkové vety, zvratné zámená, či druhú podmienkovú vetu.

      Cieľom takejto hodiny bolo podporiť záujem u žiakov, ich motiváciu a samostatnosť.

       

    • Téma šikany a jej prevencia
     • Téma šikany a jej prevencia

     • Po prázdninách, v druhý januárový týždeň, sme sa na hodinách angličtiny zaoberali náročnou oblasťou, témou šikany a jej prevenciou.

      Oboznámili sme sa s Tobyho príbehom. Diskutovali sme o kyberšikane, o odlišnostiach, ktoré môžu viesť k šikanovaniu, o tom, akí sú šikanátori a čo ich môže nabádať k tomu, že ubližujú druhým. V našej debate sme sa dotkli aj módy a značkových vecí, keďže aj toto môže byť dôvodom slovného a fyzického ubližovania.

      Žiaci pracovali v skupinách a graficky reprezentovali jednotlivé pojmy v myšlienkových mapách.

       

     • Informácia k návratu žiakov do škôl od 10.1.2022

     • Vážení rodičia!

      Oznamujeme Vám, že od 10.1.2022 sa začne prezenčné vyučovanie pre všetkých žiakov ZŠ . Je odporúčané, aby boli žiaci pred nástupom otestovaní domácimi samotestami a tiež sa následne testovali 2-krát týždenne. Škola zisťovala záujem o ďalšie testy, ktoré Vám po dodaní budeme odovzdávať. Je potrebné vyplniť tlačivo o bezpríznakovosti alebo o výnimke   / prosíme Vás, aby ste ho pred nástupom zaslali tr. učiteľom/.

      Ďalej je povinnosť dodržiavať všetky epidemiologické opatrenia: - dezinfekcia rúk, - rozostupy, - rúška / prosíme rodičov, aby zabezpečili 2 rúška pre žiaka /,- ranný filter, - nepremiešavanie sa žiakov.

      Oznamujeme rodičom, že zatiaľ nebude fungovať ranný školský klub.

      Naďalej je platný ŠKOLSKÝ SEMAFÓR z 26.11.2021.

      V prípade, že sa situácia  alebo informácie budú meniť, budeme Vás ihneď informovať.

      Prosíme rodičov, aby pri akomkoľvek príznaku ochorenia nechali dieťa doma a informovali detského lekára a školu.

      Ďakujeme

    • Aktivity na hodinách anglického jazyka.
     • Aktivity na hodinách anglického jazyka.

     • Multikultúrna spoločnosť a potreba tolerancie

      Druhý decembrový týždeň sme sa na hodinách anglického jazyka venovali téme multikultúrnosti. So siedmakmi, ôsmakmi a deviatakmi sme si vysvetlili pojmy ako multikultúrna spoločnosť, duálne občianstvo, bikultúrna rodina. Diskutovali sme o imigrantoch, menšinách na Slovensku, ale tiež o výmenných študijných programoch v zahraničí, a tak sme mohli nadviazať aj na našu nedávnu online besedu s Miškou Kupčíkovou. Pre prehľadné spracovanie témy a utriedenie si informácii, boli žiaci rozdelení do skupín, aby spoločne vytvorili myšlienkové mapy.

      Naša vianočná online hodina

      Naša online hodina angličtiny sa už pred prázdninami niesla v duchu Vianoc. Podarilo sa to aj vďaka Vianočnej kolede, príbehu od veľkého anglického spisovateľa Charlesa Dickensa. Krátky animovaný film z roku 1971, ocenený za animáciu, nám ukázal známy príbeh pána Scroogea, lakomca s tvrdým srdcom, jeho nečakanými návštevami, ktoré ho mali viesť k prehodnoteniu doterajšieho života. Žiaci tiež dostali pracovný list, zjednodušenú verziu poviedky, s rôznymi úlohami a otázkami na utvrdenie sa v porozumení.   

    • Výsledky školského kola Pytagoriády
     • Výsledky školského kola Pytagoriády

     • Druhý decembrový týždeň sa uskutočnilo školské kolo v matematickej súťaži Pytagoriáda. Úlohy sa riešili online v škole alebo doma. Súťaže sa zúčastnilo 43 žiakov z 3. až 8. ročníka. 24 žiakov úspešné vyriešilo svoje zadania. Medzi najlepších vo svojej kategórii patrili: Sára Valášková, Adam Jariabka, Marko Poljak, Matej Riška, Martin Ponechal a Michal Ďurkovský. Úspešní riešitelia postupujú do okresného kola.

      Gratulujeme!

     • Oznam

     • Vážení rodičia, milí žiaci!

      Oznamujeme Vám, že od 18.12.2021 do 7.1.2022 majú žiaci VIANOČNÉ PRÁZDNINY. Vyučovanie sa začne 10.1.2022. Prosíme Vás, aby ste sledovali stránku školy, kde budú , v prípade zmeny, nové informácie.

      Pred nástupom žiakov do školy je potrebné deti otestovať, vypísať Vyhlásenie o bezpríznakovosti alebo Výnimku. V prípade, že sa Vaše dieťa nebude cítiť dobre a prejaví sa akýkoľvek príznak ochorenia, žiadame Vás, aby ste žiaka nechali doma.

      Prajeme Vám požehnané vianočné sviatky , prežite ich v pokoji, láske a hlavne v zdraví.