• Duchovná obnova 8.A
     • Duchovná obnova 8.A

     • Dňa 18.3.2022 sa uskutočnila ďalšia duchovná obnova pre žiakov našej školy. Tentokrát sa jej zúčastnili žiaci 8. A triedy spolu s učiťeľmi a pánom dekanom.

      Hlavnou témou duchovnej obnovy, ktorá nás sprevádzala počas celého dňa, bola téma - Hľa, Baránok Boží. Najskôr sme začali svätou omšou, pri ktorej pán dekan priblížil históriu pojmu baránok a objasnil nám, kto je obetným baránkom pre celý svet.

      Potom sme sa zúčastnili výstavy drôtených diel v Budatínskom zámku s rovnakým názvom, ako bola téma našej duchovnej obnovy. Výstava bola o to zaujímavejšia, že nás návštevou poctila samotná autorka pani Mária Krajčová. Žiaci mali preto detailnejší opis diel, mohli sa pýtať otázky, pracovali na zadaných úlohách a mohli vidieť človeka, ktorý toto všetko vytvoril.

      Po výstave sme absolvovali v areáli budatínskeho zámku aj krížovú cestu. Texty si zväčša žiaci pripravili sami a preto bola táto krížová cesta pre nich osobnejšia. Na záver nám pán dekan udelil Božie požehnanie a vrátili sme sa späť do školy.

    • Webinár
     • Webinár

     • Siedmaci absolvovali webinár "Potrebujeme sa spolu porozprávať. O peniazoch."

      Jeho obsahom boli praktické otázky o osobnom rozpočte, ako platíme, bezpečné platby, smart aplikácie a nástroje.

      Odborní lektori jednoduchým a zrozumiteľným spôsobom predstavili žiakom svet príjmov a výdavkov, či bezpečného bankovníctva.

       

       

    • Deti deťom
     • Deti deťom

     • Sme nesmierne hrdí na žiakov našej školy. Hrdo a s láskou nesieme a šírime odkaz patrónky našej školy Žofie Bosniakovej. Táto ťažká doba nás nenechala bez pocitu empatie.

      Všetci žiaci sa zapojili do akcie, ktorú sme spojili so začiatkom slávenia pôstnu na Popolcovú stredu a počas dňa vytvorili origami holubice vo farbách Ukrajiny. Vložili do nich svoje prosby a modlitby. Celý pôst sa modlia a prosia za nastolenie mieru a koniec vojny. No napĺňajú aj tretiu prosbu sv. Otca Františka- almužnu. Vzdávajú sa počas celého pôstu dobrôt, ktoré venujú svojím rovesníkom. Pochopili, že len modlitbou a láskou dokážeme zlomiť zlo.

      Akcia Deti deťom bude prebiehať na škole počas celého obdobia 40 dňového pôstu. Ďakujeme v mene školy za vaše modlitby a dary. 

    • Karneval
     • Karneval

     • Po dvoch rokoch sme mali opäť karneval. Aspoň na prvom stupni si deti s pani učiteľkami urobili triedny. Užili si deň zábavy, hier, tanca a niekde bola aj tombola.

    • Lyžiarsky výcvik
     • Lyžiarsky výcvik

     • Aj napriek obmedzeniam kvôli pandémii Covid - 19, sme minulý týždeň v dňoch 14.2. až 18.2.2022 spolu so žiakmi 8.A triedy absolvovali na Donovaloch lyžiarsky kurz.

       

      Žiaci aktívne zdokonaľovali a rozvíjali svoje lyžiarske schopnosti a zručnosti. Všetci sme sa zdraví a spokojní vrátili domov.

       

       

     • Oznam

     • Dňa 23.2.2022 zomrel pán farár Ján Zicho, ktorý bol v našej škole duchovným správcom v rokoch 1992-2003. Nech mu dá Boh večný život za obetavý pozemský život.

     • Duchovná obnova učiteľov

     • Dňa 8. 2. 2022 sa zamestnanci školy zúčastnili duchovnej obnovy s témou „Pokoja“ pod vedením pána dekana Špitu. V rámci homílie, počas svätej omše, sme si pripomenuli udalosti zo života kráľa Dávida, jeho oddanosť Bohu, ale i jeho zlyhanie. Dôležitosť pokoja v našej duši sme umocnili na záver modlitbou sv. Františka za pokoj:

      „Pane, urob ma nástrojom svojho pokoja. Daj, aby som vnášal lásku, kde panuje nenávisť; odpustenie, kde sa množia urážky; jednotu, kde vládne nesvornosť. Daj, aby som prinášal pravdu tým, čo blúdia; vieru tým, čo pochybujú; nádej tým, čo si zúfajú; svetlo tým, čo tápu vo tmách; radosť tým, čo smútia.
      Pane, daj, aby som sa snažil skôr potešovať iných, než aby mňa potešovali; skôr chápať iných, než aby mňa chápali; skôr milovať iných, než aby mňa milovali.
      Pretože len keď dávame – nadobúdame; len keď zabúdame na seba – nachádzame seba samých; len keď odpúšťame – dostáva sa nám odpustenia; len keď odumierame sebe – povstávame k večnému životu. Amen.

      Duchovnú obnovu sme ukončili adoráciou pred Najsvätejšou Oltárnou Sviatosťou s požehnaním. Naplnení pokojom rozišli sme sa do svojich domovov.

    • Zábavná informatika
     • Zábavná informatika

     • Ako žiakov zaujať na hodinách informatiky, aby sa pre nich programovanie stalo zábavou? Pomocou kurzov s Code.org sa veľmi rýchlo oboznámia so základmi programovania tak, že po niekoľkých lekciách dokážu vytvoriť niečo, čo už môžeme považovať za hru.

      Vyskúšajte si vytvorené hry od šiestakov:

      Maťa Rišku: https://studio.code.org/c/1557103682

      Paťky Skupeňovej: https://studio.code.org/c/1557107331?qr=true

      S ôsmakmi sme objavili programovateľnú “hračku“ micro:bit. Je to programovateľný minipočítač, ktorý obsahuje displej, tlačidlá, senzory, reproduktor a rôzne iné doplnky. Odskúšali sme si naprogramovať digitálnu menovku, počítadlo ľudí a vysielačky.