• Biblická olympiáda

     • Dňa 22.3.2022 sa uskutočnilo dekanátne (okresné) kolo Biblickej olympiády. V zastúpení viacerých škôl sa naše žiačky Peťka Beťárová, Lucka Gulášová a Evka Holešová umiestnili na krásnom druhom mieste.

      Dievčatám ďakujeme za reprezentáciu školy a veríme, že v úspechoch budú naďalej pokračovať.

    • Okresné kolo Pytagoriády
     • Okresné kolo Pytagoriády

     • V minulom týždni naši úspešní riešitelia školského kola matematickej súťaže Pytagoriáda pokračovali riešením príkladov v okresnom kole. Sme veľmi radi, že aj v náročnom online súťažení máme úspešných riešiteľov.

      3. ročník:  Šimon Ďurana, Adela Margeťáková

      4. ročník: Michaela Vitálošová, Linda Hreusová

      Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a úspešným riešiteľom gratulujeme.

       

     • Oznam

     • Riaditeľstvo ZŠ Žofie Bosniakovej oznamuje rodičom a žiakom 5. - 8. ročníka, že dňa 6.4.2022, t.j. v stredu, budú mať žiaci riaditeľské voľno z dôvodu Testovania 9, stravníci  sú odhlásení z obeda.

      Žiaci 1. stupňa sa učia 4 vyučovacie hodiny. ŠKD funguje v nezmenenom režime.

    • Deti sveta
     • Deti sveta

     • Učte svoje deti, že sú jedinečné. Nebudú cítiť tlak, aby boli ako ostatní.“ - (Cindy Cashman)

      Na našej škole sme si dnes pripomenuli deň Deti sveta. Žiaci prvého stupňa dnes pomyselne cestovali a spoznávali kultúru a tradície detí z rôznych kútov sveta. 

      Z prvákov sa na chvíľu stali Eskimáci a Indiáni. Spoznali vzdialené kultúry, oboznámili sa s ich zvykmi ale naučili sa aj ich základné pozdravy, takže od dnes budú vedieť pozdravi kamarátov aj z týchto krajín.

      Druháci sa zase zatúlali aktivitami do krajiny vychádzajúceho slnka, Japonska. Spoznali vzdialené miesta, oboznámili sa s novými jedlami, naučili sa pozdraviť, dokonca aj poďakovať v tomto ťažkom jazyku. S tretiakmi sme navštívili slnečný Egypt, pomaľovali si tematicky tváre a takto naladení spoznali staroveké pamiatky.  Žiaci 4.A triedy dnes prežili deň s Maťkom a Kubkom. Pripomenuli si vlastné tradície a zvyky. Naša druhá štvrtácka trieda zablúdila do farebného Mexika, kde sa zoznámili s kamarátmi Miguelom a Dantem.

      Všetci naši žiaci prvého stupňa sa tak zábavnou formou nie len oboznámili s novými kultúrami, že tak ako svet je pestrofarebný aj ľudia na svete sú rozdielní, avšak všetci sme Božími deťmi, ktoré sa máme učiť tolerovať a prijať. Znova dokázali, že učiť sa vedia aj hrou a zábavnou formou.

    • A Slovo bolo u Boha...
     • A Slovo bolo u Boha...

     • Dnešný deň je pre nás výnimočný.  Naše žiačky sa totiž úspešne zúčastnili krajského kola recitačnej súťaže " A Slovo bolo u Boha" v Ružomberku.

      Aj napriek dvojročnej prestávke prezenčnej formy súťaže, naše žiačky obstáli v konkurencii a svojim talentom tak hrdo prezentovali našu školu. Srdečne blahoželáme k druhému miestu v kategórií poézia Adriáne Tichej a v kategórií próza, druhému miestu, našej novej nádeji v recitácií Adelke Holešovej. 

      ĎAKUJEME! GRATULUJEME! TEŠÍME SA S VAMI! 

    • Dejiny Európy
     • Dejiny Európy

     • Žiaci druhého stupňa navštívili v mesiaci marec Bábkové divadlo Žilina.

      Prostredníctvom predstavenia s názvom Dejiny Európy nazerali na rôzne dejinné udalosti iným spôsobom – metaforickým, symbolickým. Inscenácia sa inšpirovala autorom Jacques Le Goff, ktorý napísal knihu Európske dejiny pre deti. Táto publikácia približuje európske dejiny, začínajúce starovekom, neskôr stredovekom cez novoveké dejiny až po súčasnosť. V podobnom duchu sa nieslo aj predstavenie, pričom atmosféru zvýrazňovali výborné zvukové a svetelné efekty.

      Do školy sme prichádzali esteticky a umelecky naplnení.

    • Zafarbili sme sa!
     • Zafarbili sme sa!

     • Hoci sa vonku pomaličky príroda zobúdza a všetko sa začne zelenať, našu školu zaplavila farba modrá.

      Pri príležitosti SVETOVÉHO DŇA VODY sa naši žiaci prvého stupňa stali členmi medzinárodnej Unicef skupiny MODRÁČIKOVIA. Modráčikovia sú malí hrdinovia snažiaci sa zachrániť našu planétu pred klimatickými zmenami, pred chudobou, hladom a chorobami. Snažia sa svojimi činmi napĺňať ciele udržateľného rozvoja. Počas vyučovania sme si pripomenuli dôležitosť vody pre náš život, jej nenahraditeľnú cenu. Spoločne sme nachádzali možnosti ako šetriť vodu všade tam, kde sa to dá.

      Deti pochopili, že svet môžu zachrániť už aj teraz a to svojimi veľkými srdiečkami, ktoré sú odhodlané zmeniť svet k lepšiemu.

    • Okresné kolo Hviezdoslavovho Kubína 2022
     • Okresné kolo Hviezdoslavovho Kubína 2022

     • Naši žiaci sa zúčastnili 68. ročníka Hviezdoslavovho Kubína 2022. Súťaž sa uskutočnila v žilinskej radnici.

      II. kategória ( 5. a 6.roč.) prebehla 17.3.2022 a reprezentovala ju žiačka zo 6.ročníka Nela Bušiková ( próza), ktorá obstála v silnej recitačnej konkurencii. 

      18.3.2022 súťažila III. kategória (7. až 9.roč.), kde nás zastupovali žiačky 9.ročníka – Eva Holešová (próza) a Adriána Tichá (poézia). Obidve predviedli suverénny, bezchybný a profesionálny výkon. V próze bolo 22 súťažiacich a v poézii 14 súťažiacich, pričom Adriána Tichá vystúpila s vlastnou tvorbou a získala čestné uznanie.

      V najmladšej kategórii nás zastupovala Adelka Margeťáková.

      Všetkým žiačkam, ktoré sa zúčastnili okresného kola vedenie školy praje veľa školských i osobných úspechov a úspechov v pokračovaní v recitačných súťažiach.