• Microsoft Teams – návod
     • Microsoft Teams – návod

     •  Doteraz sme pri online vzdelávaní využívali Webex Meeting. Od novembra sme začali používať produkt Microsoft Office 365 a v rámci neho využívame na online vzdelávanie aplikáciu MS Teams.

      Ako sa prihlásite do Office 365?

      Spustite internetový prehliadač (najvhodnejší Edge alebo Chrome) a prejdite na https://www.office.com. Kliknite na “Prihlásiť sa“ a vložte údaje, ktoré ste dostali od triedneho učiteľa alebo dostali vaše deti v škole. Každý žiak má svoj účet s prístupovým menom v tvare meno.priezvisko@zszofiebosniakovej.sk a heslom.

      Po prihlásení do Officu 365 prejdite do aplikácie MS Teams. Aplikáciu môžete spustiť priamo vo webovom prehliadači, alebo si stiahnete program MS Teams do počítača. Pri online vzdelávaní sa lepšie pracuje s aplikáciou pre Windows. Podobne sa prihlásite aj do mobilných zariadení.

      Podrobnejší návod

      Na internete sa nachádza veľa manuálov a videí, ako pracovať v MS Teams.

      Ak budete mať problémy s prihlasovaním, obráťte sa na triedneho učiteľa alebo napíšte email na admin@zszofiebosniakovej.sk.

     • Výlet na Lietavský hrad

     • Kde sa dá utužiť kolektív a prežiť príjemný deň?

      Nám sa to podarilo na Lietavskom hrade.Príroda žiarila pestrými farbami. Slniečko svietilo a my sme sa tešili, že sme  na čerstvom vzduchu. Jeden z dobrovoľníkov nás previedol expozíciou a ozrejmil nám dejiny hradu.Deň sa vydaril a my plní zážitkov sme sa vrátili domov.

     • V kráľovstve bobra

     • V októbri sa naši najmenší žiaci rozprávali s pánom Popovičom o našom najväčšom európskom hlodavcovi, bobrovi. Čo všetko sa dozvedeli, si môžete pozrieť v nasledujúcom videozázname.

    • Výsledky súťaže iBobor
     • Výsledky súťaže iBobor

     • V minulom týždni sa 20 žiakov našej školy zúčastnilo medzinárodnej informatickej súťaže iBobor. Vďaka tomu, že súťaž prebieha online, mohla sa uskutočniť aj v tejto mimoriadnej situácii.

      Medzi súťažiacimi boli žiaci 2. - 9. ročníka v rôznych kategóriách. Niektorí ju riešili v škole, iní doma. 

      Osem žiakov výborne vyriešilo úlohy súťaže a stali sa úspešnými riešiteľmi.

      Kategória Bobrík: Dalibor Štefanatný, Linda Hreusová, Juraj Sirotiak.

      Kategória Benjamin: Alžbeta Ponechalová, Soňa Milcová, Jakub Bušík

      Kategória Kadet: Eliška Mráziková

    • Zbierka potravín
     • Zbierka potravín

     • V piatok 12.11.2021 sa uskutočnilo odovzdávanie zbierky zástupcom Nadácia Anjelské Krídla. Zbierka bola veľmi úspešná,  nazbieralo sa množstvo potravín a drogérie.

      Chcem sa Vám srdečne poďakovať za Vašu veľkú ochotu pomôcť ľuďom, ktorí to potrebujú.

      Poďakovanie patrí aj všetkým žiakom a tiež pracovníkom školy.

    • Učíme sa hrou...
     • Učíme sa hrou...

     • Hodinu dejepisu sme si oživili tvorivou aktivitou, pri ktorej si žiaci piateho ročníka upevnili vedomosti o historických prameňoch. 

      Svoje vedomosti o najstarších nálezoch na Slovensku pretavili ich šikovné ruky do podoby krásnych výrobkov z plastelíny.  Objavili sme tak v triede niekoľko Moravianskych Venuší, pravekých nástrojov, ale aj často objavených čaší, váz, či nádob.

       

    • Projekt Krokus
     • Projekt Krokus

     • V uplynulých dňoch sa naši žiaci z deviatych tried zapojili do projektu Slovenského národného múzea pod názvom Krokus. 

      Cieľom projektu Krokus (Šafran) je pripomienka približne 1,5 milióna detí, ktoré zahynuli počas holokaustu. Na počesť ich pamiatky sadili žiaci cibuľky žltých krokusov do kvetináča do tvaru Dávidovej hviezdy. Krokusy  kvitnú približne v dobe Medzinárodného dňa pamiatky obetí holokaustu, čo je 27. januára.

       Žltá farba kvetov symbolizuje Dávidovu hviezdu, ktorú boli deti nútené v priebehu nacistických perzekúcií nosiť. 

      Žiaci si počas projektovej hodiny pozreli krátky film podľa skutočných udalostí o Anne Frankovej, diskutovali o aktuálnej téme radikalizmu a nakoniec vypracovali pracovný list zameraný na upevnenie vedomosti o rozšírení nacizmu.

      Keďže holokaustom bola zasiahnutá väčšina krajín EÚ, tento projekt upozorňuje žiakov na nebezpečenstvo predsudkov, nenávisti, diskriminácie a prenasledovania na základe náboženského presvedčenia, s ktorým sa môžeme stretnúť i dnes. Verím, že podobné aktivity ich budú vedieť, v prípade potreby, nasmerovať v živote správnym smerom.

    • Beseda s Andrejom Popovičom
     • Beseda s Andrejom Popovičom

     • V stredu 27. 10. 2021 sa na našej škole uskutočnila beseda, ktorá bola určená pre žiakov prvého stupňa. Prednášajúcim bol ekovýchovný lektor, organizátor ekovýletov a priateľ prírody, Andrej Popovič. Pre prvákov a druhákov si pripravil prednášku s názvom V kráľovstve bobra. Porozprával základné informácie o našom najväčšom európskom hlodavcovi, ale aj zaujímavosti, ako napr. na čom si bobor rád pochutná, ako vyzerajú bobrie ohryzy , hrádze, stopy, koľko rokov sa dožíva alebo aký je rozdiel medzi bobrom a ondatrou.

      Tretiaci a štvrtáci si vypočuli prednášku s názvom Divy Slovenska. Žiaci sa napr. dozvedeli o najrozsiahlejšom sopečnom pohorí a najväčšej sopke, videli kamenné moria, kráter vo Vyšných Ružbachoch. Rozprávalo sa aj o drahokamoch na Slovensku, o najmenších veľhorách na svete, najvyššie obývateľnom mieste na Slovensku, o tiesňavách a jaskyniach, vodopádoch a chránených územiach a o mnohom inom.  

    • Ochrana človeka a prírody
     • Ochrana človeka a prírody

     • Pred jesennými prázdninami sme absolvovali teoretickú a praktickú časť OČAP žiakov II. stupňa.

      V utorok sme sa zdokonalili v našich teoretických vedomostiach a v stredu sme vyrazili do okolitej prírody. Keďže sme nemohli ísť spolu, navštívili sme rôzne miesta, Veľký Straník, Zástranie, Budatín, vodácky areál.

      Zažili sme veľmi pekný deň.

     • Testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. ročníka

     • Koncom októbra sa uskutočnilo testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. ročníka. Testovanie slúži ako dôležitá informácia pre školu a rodičov pri nasmerovaní detí tam, kde majú vrodené predpoklady. Osvedčenie, ktoré dieťa dostane, hovorí o odporúčaných druhoch športu podľa výkonu.

      Žiaci boli testovaní v rôznych disciplínach, skok do skok do diaľky z miesta, opakovaná zostava s tyčou, výdrž v zhybe nadhmatom, ľah - sed, kotúľanie troch lôpt, predklon v sede s dosahovaním, člnkový beh 4 × 10 metrov,  vlajková naháňačka, viacstupňový vytrvalostný člnkový beh + premeraná telesná výška a hmotnosť.

      Mali toho naozaj veľa, tak sa pozrite, ako to úžasne zvládli.