• Dilongova Trstená
     • Dilongova Trstená

     • Pred záverom školského roka sme sa rozhodli zúčastniť celoslovenskej recitačnej súťaže Dilongova Trstená. Ako žiačka som potešená, že som našu školu v tejto súťaži mohla reprezentovať práve ja. Súťaž sa konala na Mestskom úrade, kde si organizátori dali naozaj záležať, pričom sme v programe mali možnosť vidieť aj nášho slovenského herca Lukáša Latináka.

      Tento rok som cenu síce nezískala, no bola to skvelá skúsenosť a dobrý zážitok.

                                                                              Adriána Tichá, žiačka 9. A triedy

     • Oznam

     • Vážení rodičia a žiaci!

      Oznamujeme Vám, že slávnostné ukončenie školského roka bude 30.06.2022. Začneme svätou omšou  o 8,00 a po nej sa vo vestibule školy uskutoční slávnostné ukončenie, následne bude vyhodnotenie v triedach. Predpokladaný čas ukončenia je 10,30.

      ŠKD funguje v nezmenenom režime.

      Prosíme rodičov, ktorí si objednali a ešte nevyzdvihli Ag samotesty pre svoje dieťa, aby tak urobili do 4.7.2022. Táto informácia je určená aj rodičom budúcich prvákov.

                                                                                                                                     Vedenie školy

     • Čítame s Osmijankom

      • celoslovenská čitateľská súťaž,
      • je to súťaž zameraná na rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov na 1. stupni ZŠ,
      • učí deti láske ku knihám a k čítaniu.

      V októbri sme sa spoločne so žiakmi rozhodli pustiť do súťaže, v ktorej je potrebné pracovať vyše pol roka. S touto súťažou sme mali skúsenosť z minulého roka, kde sme sa umiestnili medzi 24 školských kolektívov z celého Slovenska. V tomto osemnástom kole žiaci pracovali ešte svedomitejšie a s túžbou obhájenia minuloročného úspechu, čo sa nám aj podarilo. Veľká vďaka patrí žiakom za ich tvorivé nápady a chuť sa popasovať s novými výzvami.

      Poďakovanie patrí aj pánovi dekanovi, ktorý natočil toto krásne video. Bolo to krásne naše spoločné ukončenie 1. stupňa s čitateľskou súťažou – Osmijankova literárna záhrada.

    • Návšteva mestskej knižnice – 1. stupeň
     • Návšteva mestskej knižnice – 1. stupeň

     • Medzi naše aktivity patrila aj návšteva Mestskej knižnice v Žiline.

      Pani knihovníčky nám pripravili rôzne zaujímavé programy, ktoré nás vtiahli do sveta kníh a ich príbehov. Nenadarmo sa hovorí, že kniha je najlepší priateľ človeka. Návšteva knižnice bola pre žiakov veľmi hodnotná a poučná.

      Tešíme sa na ďalšiu návštevu.

       

    • Duchovná obnova 5.A
     • Duchovná obnova 5.A

     • Liturgický priestor a liturgické predmety boli témou ďalšej duchovnej obnovy žiakov ZŠ Žofie Bosniakovej.

      V úvode sme sa zúčastnili sv.omše v našom farskom kostole kde nás pán dekan naučil pomenovať jednotlivé časti liturgického priestoru ako sú napríklad presbytérium, sedes, oltár, ambóna, večné svetlo, Bohostánok, lode a abak. Žiaci sa na obnovu dôkladne pripravili o čom svedčí aj ich účasť na sv. spovedi a aktivita na sv. omši.

      Po sv. omši sme spolu s našim pánom dekanom navštívili matku všetkých kostolov v diecéze Žilinskú katedrálu. Žilinská katedrála je sídlom Žilinského biskupa otca Tomáša Gálisa. V katedrále nás privítal miestny pán dekan Marian Záhumenský a po jeho príhovore nám históriu a objekty katedrály priblížil herec a režisér Jozef Abafi. Žiakom povedal zaujímavé informácie a poskytol odpovede na mnohé otázky.

      Ďalej naše cesty pokračovali do sakristie tohto chrámu, kde mal prednášku o liturgických predmetoch a oblečení pán kaplán Michal Tichý. Všetkým, ktorí nás na tejto ceste obohatili, chceme veľmi pekne poďakovať.

    • Dejepisná súťaž
     • Dejepisná súťaž

     • Súťaž sa uskutočnila 13.6.2022 a zúčastnili sa jej 9 žiaci zo 7.ročníka. Žiaci si zo 72 otázok vyžrebovali 21 otázok - 40 bodovou maximálnou hodnotou, pričom mali otázky od 1 až po 5 bodovú hodnotu. Ôsmi žiaci splnili kritérium maximálnej úspešnosti, lebo dosiahli  35b/40b. Všetci žiaci sa veľmi dobre a zodpovedne pripravili a splnili svoj cieľ nad očakávanie.

      Na 1. mieste sa umiestnila Aneta Vajčovcová s plným počtom 21 otázok - 40 bodov, na 2. mieste skončil Marco Maliňák - 38 bodov, na 3. mieste skončili dvaja žiaci: Paula Dikošová - 37 bodov a Tatiana Orlická - 37 bodov, na 4.mieste dvaja žiaci:  Veronika Majerčíková a Daniel Pokorný ( 36 b), na 5.mieste dvaja žiaci: Martin Ponechal a Matej Mrázik ( 35 b ), 6.miesto – Vanesa Karásková, ktorá bola tiež úspešnou riešiteľkou.

      Všetci žiaci  dostali diplomy a sladké odmeny a víťazka aj knižnú odmenu.

    • Exkurzia
     • Exkurzia

     • Dňa 15.6.2022 sa žiaci 2. a 3. ročníka zúčastnili exkurzie dobovej obuvi v ateliéri JurajM v Žiline.

      Žiaci boli rozdelení do dvoch skupín (druháci a tretiaci) pričom každá skupina mala program prispôsobený veku žiakov. 

      Druháci sa dozvedeli príbeh o starom obuvníkovi, ktorý sa snažil touto prácou uživiť v ťažkých rokoch, našťastie mu pomáhali škriatkovia, ktorých naši druháci pomedzi expozíciu hľadali.

      Tretiaci sa oboznámovali s návrhárstvom obuvi a mohli si to aj prakticky vyskúšať.

      Obe skupiny sa tiež veľa dozvedeli o obuvníckej práci, materiáloch, spôsoboch šitia obuvy z kože, boli im ukázané a predvedené rôzne obuvnícke pomôcky a dokonca si mohli niektoré aj sami vyskúšať.

      Táto exkurzia sa žiakom aj učiteľom veľmi páčila. Poďakovanie patrí manželom Matejíkovcom, ktorí svoju prácu milujú a s húževnatosťou ju prezentujú deťom rôznych vekových kategórií.

     • Oznam

     • Vedenie ZŠ Žofie Bosniakovej oznamuje všetkým rodičom, ktorí prejavili záujem o antigénové samotesty určené na použitie pred prvým nástupom do školy v školskom roku 2022/2023, že testy si môžu vyzdvihnúť v ZŠ v termíne  20.06. – 24.06.2022 . Informácia je určená aj pre rodičov detí, ktoré budú navštevovať 1. ročník v šk. roku 2022/23.

      Ďakujeme za spoluprácu

                                                                                                         Vedenie školy  

    • Exkurzie
     • Exkurzie

     • Exkurzie na Strečne sa zúčastnili žiaci 6.A triedy. Počas cyklotúry sme sa zastavili pri farskom kostole sv.Žofie rímskej .Do interiéru sme sa nedostali, pretože momentálne prebiehajú opravné práce pri kostole.Na brale pred nami sa vypínal hrad, ktorého majiteľom bol František Vešeleny, manžel patrónky našej školy.Posedeli sme si pri najdlhšej rieke Slovenska, pri Váhu.Videli sme kompu prevážajúcu autá cez rieku. 

      Exkurzie v záhrade Budatínskeho zámku sa zúčastnila 5.A trieda.Zaujala nás krása prírody, nádherne obnovený zámok. V parku, ktorý bol plný detí, sme si krátko oddýchli.a zabavili sa.

      Cieľom takýchto akcií je spoznať región, prežiť spoločné chvíle so spolužiakmi mimo školy a upevniť kolektív triedy.Niekedy aj previerkou našej kondície na bicykli.