• A Slovo bolo u Boha...
     • A Slovo bolo u Boha...

     • Dnešný deň je pre nás výnimočný.  Naše žiačky sa totiž úspešne zúčastnili krajského kola recitačnej súťaže " A Slovo bolo u Boha" v Ružomberku.

      Aj napriek dvojročnej prestávke prezenčnej formy súťaže, naše žiačky obstáli v konkurencii a svojim talentom tak hrdo prezentovali našu školu. Srdečne blahoželáme k druhému miestu v kategórií poézia Adriáne Tichej a v kategórií próza, druhému miestu, našej novej nádeji v recitácií Adelke Holešovej. 

      ĎAKUJEME! GRATULUJEME! TEŠÍME SA S VAMI! 

    • Dejiny Európy
     • Dejiny Európy

     • Žiaci druhého stupňa navštívili v mesiaci marec Bábkové divadlo Žilina.

      Prostredníctvom predstavenia s názvom Dejiny Európy nazerali na rôzne dejinné udalosti iným spôsobom – metaforickým, symbolickým. Inscenácia sa inšpirovala autorom Jacques Le Goff, ktorý napísal knihu Európske dejiny pre deti. Táto publikácia približuje európske dejiny, začínajúce starovekom, neskôr stredovekom cez novoveké dejiny až po súčasnosť. V podobnom duchu sa nieslo aj predstavenie, pričom atmosféru zvýrazňovali výborné zvukové a svetelné efekty.

      Do školy sme prichádzali esteticky a umelecky naplnení.

    • Zafarbili sme sa!
     • Zafarbili sme sa!

     • Hoci sa vonku pomaličky príroda zobúdza a všetko sa začne zelenať, našu školu zaplavila farba modrá.

      Pri príležitosti SVETOVÉHO DŇA VODY sa naši žiaci prvého stupňa stali členmi medzinárodnej Unicef skupiny MODRÁČIKOVIA. Modráčikovia sú malí hrdinovia snažiaci sa zachrániť našu planétu pred klimatickými zmenami, pred chudobou, hladom a chorobami. Snažia sa svojimi činmi napĺňať ciele udržateľného rozvoja. Počas vyučovania sme si pripomenuli dôležitosť vody pre náš život, jej nenahraditeľnú cenu. Spoločne sme nachádzali možnosti ako šetriť vodu všade tam, kde sa to dá.

      Deti pochopili, že svet môžu zachrániť už aj teraz a to svojimi veľkými srdiečkami, ktoré sú odhodlané zmeniť svet k lepšiemu.

    • Okresné kolo Hviezdoslavovho Kubína 2022
     • Okresné kolo Hviezdoslavovho Kubína 2022

     • Naši žiaci sa zúčastnili 68. ročníka Hviezdoslavovho Kubína 2022. Súťaž sa uskutočnila v žilinskej radnici.

      II. kategória ( 5. a 6.roč.) prebehla 17.3.2022 a reprezentovala ju žiačka zo 6.ročníka Nela Bušiková ( próza), ktorá obstála v silnej recitačnej konkurencii. 

      18.3.2022 súťažila III. kategória (7. až 9.roč.), kde nás zastupovali žiačky 9.ročníka – Eva Holešová (próza) a Adriána Tichá (poézia). Obidve predviedli suverénny, bezchybný a profesionálny výkon. V próze bolo 22 súťažiacich a v poézii 14 súťažiacich, pričom Adriána Tichá vystúpila s vlastnou tvorbou a získala čestné uznanie.

      V najmladšej kategórii nás zastupovala Adelka Margeťáková.

      Všetkým žiačkam, ktoré sa zúčastnili okresného kola vedenie školy praje veľa školských i osobných úspechov a úspechov v pokračovaní v recitačných súťažiach.

    • Duchovná obnova 8.A
     • Duchovná obnova 8.A

     • Dňa 18.3.2022 sa uskutočnila ďalšia duchovná obnova pre žiakov našej školy. Tentokrát sa jej zúčastnili žiaci 8. A triedy spolu s učiťeľmi a pánom dekanom.

      Hlavnou témou duchovnej obnovy, ktorá nás sprevádzala počas celého dňa, bola téma - Hľa, Baránok Boží. Najskôr sme začali svätou omšou, pri ktorej pán dekan priblížil históriu pojmu baránok a objasnil nám, kto je obetným baránkom pre celý svet.

      Potom sme sa zúčastnili výstavy drôtených diel v Budatínskom zámku s rovnakým názvom, ako bola téma našej duchovnej obnovy. Výstava bola o to zaujímavejšia, že nás návštevou poctila samotná autorka pani Mária Krajčová. Žiaci mali preto detailnejší opis diel, mohli sa pýtať otázky, pracovali na zadaných úlohách a mohli vidieť človeka, ktorý toto všetko vytvoril.

      Po výstave sme absolvovali v areáli budatínskeho zámku aj krížovú cestu. Texty si zväčša žiaci pripravili sami a preto bola táto krížová cesta pre nich osobnejšia. Na záver nám pán dekan udelil Božie požehnanie a vrátili sme sa späť do školy.

    • Webinár
     • Webinár

     • Siedmaci absolvovali webinár "Potrebujeme sa spolu porozprávať. O peniazoch."

      Jeho obsahom boli praktické otázky o osobnom rozpočte, ako platíme, bezpečné platby, smart aplikácie a nástroje.

      Odborní lektori jednoduchým a zrozumiteľným spôsobom predstavili žiakom svet príjmov a výdavkov, či bezpečného bankovníctva.

       

       

    • Deti deťom
     • Deti deťom

     • Sme nesmierne hrdí na žiakov našej školy. Hrdo a s láskou nesieme a šírime odkaz patrónky našej školy Žofie Bosniakovej. Táto ťažká doba nás nenechala bez pocitu empatie.

      Všetci žiaci sa zapojili do akcie, ktorú sme spojili so začiatkom slávenia pôstnu na Popolcovú stredu a počas dňa vytvorili origami holubice vo farbách Ukrajiny. Vložili do nich svoje prosby a modlitby. Celý pôst sa modlia a prosia za nastolenie mieru a koniec vojny. No napĺňajú aj tretiu prosbu sv. Otca Františka- almužnu. Vzdávajú sa počas celého pôstu dobrôt, ktoré venujú svojím rovesníkom. Pochopili, že len modlitbou a láskou dokážeme zlomiť zlo.

      Akcia Deti deťom bude prebiehať na škole počas celého obdobia 40 dňového pôstu. Ďakujeme v mene školy za vaše modlitby a dary.