• Okresné kolo olympiády z anglického jazyka

     • Dňa 13. januára 2022 sa uskutočnilo okresné kolo olympiády z anglického jazyka. Vzhľadom na nepriaznivú epidemiologickú situáciu si žiaci zmerali svoje vedomosti online formou. Naša žiačka Natália Horváthová z 9.B triedy v silnej konkurencii žilinských základných škôl i osemročných gymnázií skončila na krásnom 7. mieste, kde na víťaza stratila len 5 bodov.

      Natálke gratulujeme a veríme, že svoje vedomosti a zručnosti z anglického jazyka zúročí i neskôr na strednej škole.

    • Pracujeme so SmartBooks
     • Pracujeme so SmartBooks

     • Našu hodinu anglického jazyka sme si spestrili a učili sme sa pomocou zábavy, hravo, formou vzdelávacieho portálu SmartBooks. Žiaci mali príležitosť precvičovať a upevniť preberanú látku, či už išlo o slovnú zásobu alebo o gramatiku, ako napr. minulé časy, modálne slovesá,  vedľajšie prívlastkové vety, zvratné zámená, či druhú podmienkovú vetu.

      Cieľom takejto hodiny bolo podporiť záujem u žiakov, ich motiváciu a samostatnosť.

       

    • Téma šikany a jej prevencia
     • Téma šikany a jej prevencia

     • Po prázdninách, v druhý januárový týždeň, sme sa na hodinách angličtiny zaoberali náročnou oblasťou, témou šikany a jej prevenciou.

      Oboznámili sme sa s Tobyho príbehom. Diskutovali sme o kyberšikane, o odlišnostiach, ktoré môžu viesť k šikanovaniu, o tom, akí sú šikanátori a čo ich môže nabádať k tomu, že ubližujú druhým. V našej debate sme sa dotkli aj módy a značkových vecí, keďže aj toto môže byť dôvodom slovného a fyzického ubližovania.

      Žiaci pracovali v skupinách a graficky reprezentovali jednotlivé pojmy v myšlienkových mapách.

       

     • Informácia k návratu žiakov do škôl od 10.1.2022

     • Vážení rodičia!

      Oznamujeme Vám, že od 10.1.2022 sa začne prezenčné vyučovanie pre všetkých žiakov ZŠ . Je odporúčané, aby boli žiaci pred nástupom otestovaní domácimi samotestami a tiež sa následne testovali 2-krát týždenne. Škola zisťovala záujem o ďalšie testy, ktoré Vám po dodaní budeme odovzdávať. Je potrebné vyplniť tlačivo o bezpríznakovosti alebo o výnimke   / prosíme Vás, aby ste ho pred nástupom zaslali tr. učiteľom/.

      Ďalej je povinnosť dodržiavať všetky epidemiologické opatrenia: - dezinfekcia rúk, - rozostupy, - rúška / prosíme rodičov, aby zabezpečili 2 rúška pre žiaka /,- ranný filter, - nepremiešavanie sa žiakov.

      Oznamujeme rodičom, že zatiaľ nebude fungovať ranný školský klub.

      Naďalej je platný ŠKOLSKÝ SEMAFÓR z 26.11.2021.

      V prípade, že sa situácia  alebo informácie budú meniť, budeme Vás ihneď informovať.

      Prosíme rodičov, aby pri akomkoľvek príznaku ochorenia nechali dieťa doma a informovali detského lekára a školu.

      Ďakujeme