• Ochrana človeka a prírody
     • Ochrana človeka a prírody

     • Pred jesennými prázdninami sme absolvovali teoretickú a praktickú časť OČAP žiakov II. stupňa.

      V utorok sme sa zdokonalili v našich teoretických vedomostiach a v stredu sme vyrazili do okolitej prírody. Keďže sme nemohli ísť spolu, navštívili sme rôzne miesta, Veľký Straník, Zástranie, Budatín, vodácky areál.

      Zažili sme veľmi pekný deň.

     • Testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. ročníka

     • Koncom októbra sa uskutočnilo testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. ročníka. Testovanie slúži ako dôležitá informácia pre školu a rodičov pri nasmerovaní detí tam, kde majú vrodené predpoklady. Osvedčenie, ktoré dieťa dostane, hovorí o odporúčaných druhoch športu podľa výkonu.

      Žiaci boli testovaní v rôznych disciplínach, skok do skok do diaľky z miesta, opakovaná zostava s tyčou, výdrž v zhybe nadhmatom, ľah - sed, kotúľanie troch lôpt, predklon v sede s dosahovaním, člnkový beh 4 × 10 metrov,  vlajková naháňačka, viacstupňový vytrvalostný člnkový beh + premeraná telesná výška a hmotnosť.

      Mali toho naozaj veľa, tak sa pozrite, ako to úžasne zvládli.

     • Jesenné prázdniny

     • V dňoch 28.10. - 29.10. sú jesenné prázdniny. 1.11.2021 je deň pracovného pokoja. Vyučovanie začne v utorok 2.11.2021.

    • Jedlo ako dar
     • Jedlo ako dar

     • Naša škola sa zapojila do projektu Nadácie Anjelské Krídla na pomoc ľuďom v núdzi pod názvom Jedlo ako dar.

      Žiaci, učitelia, rodičia a priatelia školy môžu priniesť poriadne zabalené trvanlivé potraviny a tentoraz aj drogériu (mydlá, dezinfekcie, šampóny, vlhčené utierky) do 10.11.2021 priamo do školy, kde veci budú poriadne uskladnené na suchom a čistom mieste. Potraviny a drogériu následne po prevzatí humanitárnej výpomoci prerozdelí nadácia medzi rodiny v núdzi.

      Všetkým darcom ďakujeme.

     • Milión detí sa modlí ruženec

     • Aj tento rok sa naša škola Žofie Bosniakovej zapojila do iniciatívy s názvom Milión detí sa modlí ruženec. Po iné roky sme sa spoločne modlievali vo farskom kostole, kde sa k nám pridali aj rodičia a starí rodičia. Tento rok kvôli pandemickej situácii sme sa modlili v škole v triedach spoločne cez školský rozhlas.

    • Návšteva hvezdárne
     • Návšteva hvezdárne

     • Dňa 20.10. 2021 sa uskutočnila exkurzia do Kysuckej hvezdárne v Kysuckom Novom Meste.

      Žiaci 4.A a 4.B triedy sa ponorili do tajomstiev vesmíru. Počas zaujímavej prednášky obohatenej obrázkami, animáciami či krátkymi videami sa dozvedeli mnoho pútavých informácií súvisiacich so Slnkom, ďalšími hviezdami, so Zemou a inými planétami či vznikom a možným zánikom vesmíru.

      Po prednáške mali možnosť vstúpiť do kupoly a vidieť špeciálny astronomický ďalekohľad a prístroje. Pomocou nich pozorovali zdanlivé pohyby Slnka na papieri (žiaci už vedia, že v skutočnosti sa pohybuje naša Zem J ). Slnko pozorovali aj cez špeciálny filter, javilo sa im ako malá zelená guľôčka. Pred a po zostupe z kupoly mali možnosť kúpiť si nádherné suveníry.

      V závere exkurzie si pozreli krátku animovanú rozprávku cez 3D okuliare. Naspäť do školy odchádzali naplnení úžasnými zážitkami.

       

    • 16. október ako Svetový deň výživy
     • 16. október ako Svetový deň výživy

     • Svetový deň výživy nám chce priblížiť, že jednou z najdôležitejších vecí k dobrému a dlhému životu je zdravá výživa. Zdôrazňuje potrebu zdravého stravovania a vyzýva nás k zdravému životnému štýlu.

      So žiakmi prvého stupňa sme sa pripojili k tejto myšlienke. Počas dňa sme sa venovali aktivitám zameraným na zdravý životný štýl a samozrejme, že sme si aj pochutnali na zdravých maškrtách.

       

    • Nové projekty na škole
     • Nové projekty na škole

     • IT Akadémia

      Ponúka inovatívne materiály pre informatiku, matematiku, fyziku, chémiu, biológiu, geografiu a predmety zamerané na sieťové technológie. Pomáha učiteľom organizovať vzdelávanie na diaľku, ponúka metodické materiály, pracovné listy a webináre.

      FinQ - Program finančného vzdelávania a rozvoja finančnej kultúry školy

      Program je zameraný na zvyšovanie finančnej kultúry žiakov. V tomto školskom roku sa budú vzdelávať pedagógovia, aby osvojené zručnosti mohli odovzdať žiakom na hodinách dejepisu, matematiky, literatúry či občianskej náuky.

      Program koordinátorov digitálnych kompetencií

      Tento projekt obsahuje školenia, webináre a návrhy aktivít pre učiteľov, školu a žiakov, ktoré prispejú k zlepšeniu digitálnych kompetencií. Je zameraný na metodiku informatiky, programovanie, digitálnu bezpečnosť mladých a Microsoft 365.

     • Duchovná obnova učiteľov

     • Do ďalšieho školského roku sme vkročili duchovne posilnení.

      Obnovu sme začali krížovou cestou na horu Butkov. Spoločne sme sa modlili a pristavovali pri jednotlivých zastaveniach. Modlitbu viedol náš duchovný správca pán dekan Pavol Špita, ktorý aj celebroval sv. omšu na hore v Kaplnke Božieho milosrdenstva. Jeho vrúcne slová, duchovná posila a útecha či výzva ku konaniu dobrých skutkov nás motivovala do našej každodennej práce. No najmä do práce učiteľa – poslania, ktoré nás nabáda k tomu byť často milosrdný voči zvereným žiakom. Následne sme sa presunuli ku nášmu kolegovi – Ing. Milošovi Lejtrichovi, ktorého vlastnoručne vybudovanú kaplnku posvätil náš pán dekan. Prijali sme jeho pozvanie na obed, ktorým sme si pripomenuli aj jeho jubileum.

     • Technická olympiáda

     • Dňa 8.10.2021 sa naši žiaci zúčastnili školského kola Technickej olympiády. Prihlásení žiaci riešili súťažné otázky online. Dúfame, že preukázali dobré vedomosti a test zvládli.