• Začiatok školského roka

     • Oznamujeme rodičom a žiakom, že slávnostné otvorenie šk.roka 2021/2022 sa začína 2.septembra 2021 o 8,00 sv. omšou v kostole. Po sv. omši sa presunieme do školy. Žiaci 1.ročníka sa zhromaždia vo vestibule a starší žiaci pôjdu do tried.

      Pred nástupom do školy je potrebné vyplniť tlačivo o bezpríznakovosti, alebo o výnimke a zaslať elektronicky triednym učiteľom cez EDUPAGE. (Návod ako poslať tlačivo: aSc Návody (edupage.org)).

     • Letná škola

     • V dňoch 16.8. – 20.8.2021 sa uskutočnila v ZŠ Žofie Bosniakovej Letná škola.  Prihlásilo sa do nej 58 žiakov. Rozdelení boli do 4 skupín.

      Tí najstarší si počas týždňa porozprávali po anglicky, videli zaujímavé pokusy z fyziky, zopakovali si slovenčinu, dejepis, priblížili si zaujímavou formou faunu a flóru nášho regiónu. Vzdelávacie aktivity boli doplnené turistikou na vyhliadkovú vež Budatín, cykloturistikou a tiež návštevou plavárne.

      Mladší žiaci si hravými a zaujímavými formami zopakovali učivo predchádzajúceho ročníka. Veľmi sa im páčilo zoznámenie sa s programovacím jazykom Scratch. Počasie nám prialo, takže žiaci strávili čas dňa loptovými a inými hrami v prírode. Nadšení boli aj z pečenia koláčov, na ktorých si všetci pochutnali.

      Program Letnej školy ukončili návštevou poučného filmu.

      Chcem srdečne poďakovať všetkým kolegom, ktorí neváhali a venovali čas prázdnin našim žiakom. Ďakujem žiakom za účasť, vzorné správanie a prajem im veľa úspechov a zdravia v novom školskom roku. 

     • Záujem o samotestovanie

     • Vážení rodičia!

      Poskytujeme Vám ďalšiu informáciu, ktorú sme dostali z ministerstva. Je potrebné, aby ste sa vyjadrili aj k tomuto oznamu. 

      Ministerstvo školstva na začiatku školského roka 2021/2022 poskytne antigénové samotesty na domáce použitie tým žiakom základných škôl, ktorých rodičia prejavia záujem o takýto druh samotestov, za účelom udržania bezpečného prostredia v školách. Takúto možnosť majú aj tí žiaci, ktorí sú zaočkovaní a aj tí žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19, pokiaľ ich rodičia o ne prejavia záujem. Vo všetkých prípadoch je testovanie domácimi antigénovými samotestami dobrovoľné a bezplatné.

      Každý žiak, ktorého rodič prejaví záujem, dostane 1 balenie, ktoré obsahuje 25 ks testov na domáce samotestovanie a 25 ks sterilných odberových tyčiniek.

      Rodičia, ktorí majú záujem o samotesty, aby sa vyjadrili prostredníctvom EduPage do 25.8.2021 do 20,00.

      Upozorňujeme rodičov žiakov 1. ročníka, že im boli prostredníctvom mailov zaslané heslá pre vytvorenie konta do EduPage.                           

      Pri vykonávaní testu žiak postupuje podľa pokynov výrobcu testu a návodu zverejneného Ministerstvom zdravotníctva SR.

      Návod na použitie

      https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/tlacove_spravy/coronavirus/samodiagnosticky-test-navod-na-pouzitie.pdf

      Sprievodca pre samotestovanie

      https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/tlacove_spravy/coronavirus/Sprievodca-samotestovanie-Covid-19.pdf

     • Záujem o kloktacie testy

     • Vážení rodičia!

      Na začiatku školského roka 2021/2022 ministerstvo umožní jednorazové testovanie kloktacími PCR testami všetkých žiakov základných škôl (0. -9. ročníka) , ktorých rodičia prejavia záujem o toto testovanie, za účelom udržania bezpečného prostredia v školách. Takúto možnosť majú aj tí žiaci, ktorí sú zaočkovaní a aj tí žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19, pokiaľ ich rodičia  prejavia záujem. Vo všetkých prípadoch je testovanie kloktacími PCR testami dobrovoľné.

      Prosíme Vás, aby ste sa prostredníctvom EduPage vyjadrili, či máte záujem, aby Vaše dieťa bolo pretestované v škole alebo ho pretestujete doma sami. Testovanie by sa uskutočnilo v období od 2.9. do 5.9., presné informácie Vám ešte poskytneme. Vaše vyjadrenie potvrďte do 25.8.2021 do 20,00.

      Súhlas so spracovaním osobných údajov v súvislosti s testovaním žiaka vyjadríte prostredníctvom tlačiva – „Súhlas dotknutej osoby“ a „Zber údajov“. Ak sa testovanie vykonáva v domácom prostredí, rodič vyplní iba tlačivo „Čestné prehlásenie – samoodber“. Vzory týchto tlačív sú uverejnené aj na webovej stránke https://www.minedu.sk/kloktacie-testy-na-skolach/.

      Spôsob, akým prebieha testovanie kloktacími PCR testami, ako aj všetky potrebné informácie o kloktacích PCR testoch nájdete na webovej stránke ministerstva https://www.minedu.sk/kloktacie-testy-na-skolach/.

      Upozorňujeme rodičov žiakov 1. ročníka, že im boli prostredníctvom mailov zaslané heslá pre vytvorenie konta do EduPage.

     • Letná škola

     • 3.8.2021

      Vážení rodičia!

      Od 16.8. 2021 prebieha na našej škole  Letná škola.

      Žiaci budú prichádzať ráno od 7,45 -8,00  a odchádzať o 14,00.

      Prosíme rodičov žiakov, aby oznámili odchod dieťaťa / samostatne – v sprievode rodičov / na Informovanom súhlase.

      Žiak si do školy donesie prezuvky, písacie potreby, pastelky.

      Naďalej platí prísne dodržiavanie epidemiologických opatrení, žiaci majú rúška, dezinfikujú si ruky.

      Rodičom je vstup do priestorov školy zakázaný.

      V prípade, že sa v rodine vyskytne ochorenie Covid 19 alebo sa dieťa dostane do styku s osobou , ktorá má potvrdené ochorenie, rodič je povinný ihneď informovať školu a dieťa izolovať.

      Žiaci majú zabezpečené obedy.

      S program na jednotlivé dni budú žiaci oboznamení vždy deň vopred.

      V prílohe oznámenia sa nachádza Informovaný súhlas, ktorý vyplňte, dole nezabudnite uviesť odchod dieťaťa zo školy a prineste v prvý deň  alebo ho pošlite po žiakovi.  

      Ešte raz upozorňujeme rodičov, že prihlasovanie detí do Letnej školy je uzavreté. Môžu nastúpiť len žiaci, ktorých rodičia prihlásili do 31.5.

      V prípade otázok kontaktujte vedenie školy na čísle 0901704264.

      Informovaný súhlas

      Ďakujeme za porozumenie a tešíme sa na spoločné chvíle v Letnej škole.