• Deň Zeme
     • Deň Zeme

     • Už od roku 1970 si pripomíname, že 22. apríl je venovaný našej planéte. V tento deň jej vyjadrujeme vďaku za trpezlivosť, ktorú nám prejavuje a zamýšľame sa nad tým, čo by sme v našom životnom štýle mali zmeniť.

      Ako osláviť Deň Zeme, aby si ho užila aj naša planéta? Na túto otázku nájdete odpoveď v našich fotografiách, ktoré hovoria za všetko.

       

     • Aktuálny oznam

     • 21.4.2021

      Vážení  rodičia !

      Dňa 23. 4. 2021 (piatok), sa v našej škole uskutoční testovanie žiakov 5., 6.,7., ročníka a opätovné pretestovanie žiakov 8. A , 8.B a 9. A, kloktacím sam oodberovým testom GARGTEST. Kloktací test je bezpečné a jednoduché odobratie vzorky vo forme výplachu ústnej dutiny čistou vodou. Odber vzorky sa vykonáva pod dohľadom a s pomocou pedagógov školy. Odobraté vzorky zozbiera škola a odovzdá zariadeniu, ktoré ich vyhodnotí a výsledok doručí zákonnému zástupcovi. Prosíme Vás, ktorí máte ešte záujem o prihlásenie svojho dieťaťa na testovanie, aby ste tak urobili čo najskôr prostredníctvom Edupage. Rodičia žiakov 8., 9. ročníka to už robiť nemusia, berieme do úvahy ich predchádzajúci súhlas. Ak niekto s pretestovaním nesúhlasí, svoje dieťa nech odhlási cez Edupage.

      Základné informácie

      • Pred odberom by nemal žiak aspoň 2 hodiny jesť, piť, kloktať, žuť žuvačku, vyplachovať si ústnu dutinu, nemôže vykonať zubnú hygienu a nemôže ani používať kvapky a spreje do nosa, či hrdla.
      • Počas celého testovania musí mať žiak nasadený respirátor, okrem momentu vykonania odberu-kloktania.
      • Krabičku opatrne otvoriť, aby sa nepoškodila, vybrať jej obsah, po použití a vykonaní testu, vrátiť obsah do krabičky.
      • Do odmerky naliať presne 5 mililitrov vody – po rysku.
      • Zhlboka sa nadýchnuť a zakašlať do respirátora.
      • Obsah vody z odmerky  kloktať 20 - 30 sekúnd. Kloktať aj prerušovane.
      • Vykloktaný obsah vypľuť do odmerky.
      • Vykloktaný obsah prelejeme z odmerky do priloženej skúmavky, v ktorej je stabilizačný prášok – nesmie sa vysypať, uzavretú skúmavku pretrepať.

      V prípade pozitívneho testu

      • Musíte žiak zostať v DOMÁCEJ IZOLÁCII a ostatní členovia spoločnej domácnosti  v KARANTÉNE.
      • Informujte o pozitivite vášho všeobecného lekára.
      • Informujte o pozitivite všetky osoby, s ktorými ste boli v úzkom kontakte 2 dni pred odberom.
      • Vaša domáca izolácia trvá minimálne 14 dní.

      Pre nerušený priebeh testovania si doma pozorne pozrite inštruktážne video:

      https://www.gargtest.com/sk/

      https://www.minedu.sk/data/alt/19115.pdf

      Rozpis tried na testovanie:

      5. A       8 : 30  - 9: 00 hod.

      6. A       9:00   –  10:00 hod.

      7. A     10:00   –  10 : 30 hod.

      V tento deň sa žiaci uvedených tried nebudú zúčastňovať online výuky. Upozorňujeme, že od 26.4.2021 bude umožnený návrat k prezenčnému vyučovaniu žiakom celého 2. stupňa. Podmienkou nástupu je  negatívny test jedného zákonného zástupcu žiaka žijúceho v spoločnej domácnosti, test žiaka/ ak sa nezúčastní testovania v škole, musí sa preukázať negatívnym výsledkom iného druhu testu alebo výnimkou/ .

      Rodič pred nástupom do školy vyplní čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti /11a /, ktoré zašle triednemu učiteľovi cez Edupage a priloží kópiu negatívneho testu na ochorenie Covid 19.

      Žiaci, ktorí splnia uvedené podmienky, nastúpia  v pondelok do školy  o 7,30. Vyučovanie sa začne o 7,40 . Počas prvých dní bude prebiehať adaptačné obdobie, aktivity v triedach budú zamerané na posilňovanie vzájomných vzťahov, na komunikáciu, na zistenie miery osvojenia si učiva, postupne sa prejde na riadny rozvrh hodín, ktorý zverejníme cez Edupage.  

      Prosíme žiakov, aby dodržiavali epidemiologické opatrenia, dezinfekciu rúk, žiak 2. stupňa môžu používať v priestoroch školy respirátor/ odporúčané/, ale môžu používať rúško.   

      Všetci, ktorí sa stravovali, budú opätovne prihlásení na obedy. Ak si obed nežiadate, prosíme Vás, aby ste si ho odhlásili priamo v jedálni.

      Žiaci 8. a 9. ročníka budú mať  v piatok riadne vyučovanie od 10:30  budú pretestovaní kloktacími testami / nahlásení žiaci/.         

      V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte vedenie školy alebo triedneho učiteľa.

                                                                                                                             Vedenie školy

                                                                                                                                                                 

     • Farebný vláčik života a práce v ŠKD 1

     • Čas v školskom klube detí, sme preživali ako jazdu vo farebnom vláčiku práce a života.​​​​

      Prvý vagónik sme naplnili poznávaním sa navzájom – rôznými sociálnymi hrami,  čistením prostredia školy, kreslením do snehu, šmýkaním sa na ľade, aprílovej guľovačke, hrou …

      Keď sme sa podujali na  plnenie druhého vagónika, zistili sme, že nám chýba poriadok a presnosť pri práci, preto sme do neho naložili: cvičenia oko-ruka (strihanie nožnicami, poriadok v školskej taške, na lavici a v triede, origami (presnosť pri skladaní a ekonomická spotreba papiera) … adventná sviečka, anjel, snehové vločky...

      Tretí vagónik sme naplnili rôznymi výrobkami, ktoré sme vytvorili v našich tvorivých dielňach : vianočné pozdravy, »Môj kalendár«, karnevalové škrabošky, valentínky so schovaným odkazom, snežienky pre mamu, jarná dekorácia (kvietkovo - lienková , narcis na papierovom tanieri), ruže zo stužiek …

      Štvrtý vagónik sme upravili na učebný priestor. V ňom sme si upevňovali písane písmenok a číslic, počítanie, počúvanie čítaného textu, čítanie, písanie a odpísovanie textu, tajničky, krížovky, recitovanie, poznávanie a zber jarných kvetov, lisovanie kvetov na výrobu jarného lexikónu...  V ňom sa však ocitli aj prázdniny: jesenné, vianočné, jarné aj veľkonočné.

      A rušeň, ktorý všetko riadil, bola corona. Kvôli nej sa naša skupina deti ŠKD1 rozdelila. Zostalo v nej 21 detí 1. triedy.  Priviedol nás k zvykaniu si na správne a poctivé nosenie rúšok,  dbanie o hygienu rúk, dodržiavať zásady pri kašľaní a kýchaní a vyraďoval každého, kto prejavoval známky choroby. Nariaďoval aj veľké odstupy, ale tie, pravdu povediac, doteraz vôbec nezvládame. Je to pre nás, ktorí sa priťahujeme ako magnet, zaťiaľ veľmi, veľmi ťažké. … K tomu všetkému musíme povedať aj to, že sme boli pár týždňov doma. Vtedy sme sa učili na diaľku.

    • Úspešní riešitelia okresného kola Pytagoriády
     • Úspešní riešitelia okresného kola Pytagoriády

     • V uplynulom týždni sa uskutočnilo okresné kolo matematickej súťaže Pytagoriáda. Prvý krát vo svojej dlhoročnej histórii sa súťaž organizovala online. Našim žiakom sa v nej darilo a veľa z nich presvedčilo aj porotu, že sú výborní matematikári.

      Úspešní riešitelia okresného kola:

      Kategória P3: Linda Hreusová a Timea Čatlošová

      Kategória P4: Dalibor Štefanatný

      Kategória P5: Matej Riška, Nela Sňahničanová, Samuel Ševčík

      Kategória P6: Marco Maliňák, Michal Ďurkovský, Veronika Majerčíková

      Kategória P8: Daniel Pobiják, Tobiáš Milan Púček

    • Apríl - mesiac lesov
     • Apríl - mesiac lesov

     • Aj v ŠKD vieme, že mesiac apríl je mesiac lesov.  S deťmi sme  sa  rozprávali o zvieratkách, ktoré žijú v lese, o ochrane prírody a aká je príroda dôležitá pre nás ľudí. Pri tejto príležitosti sme si zasadili náš malý les. Spoločne budeme pozorovať ako stromčeky budú rásť a očakávať  ako z malého semienka môže vyrásť veľký strom.

       

    • Čo robíme v ŠKD
     • Čo robíme v ŠKD

     • Nebojí sa snehu, šíri radosť, nehu. Prvú krásu do vienka jari dá. Kto? ... No predsa snežienka. Aký nežný a krehký kvietok a koľko je v ňom sily.  Aj my v ŠKD sme vyrábali prvý jarný kvietok SNIEŽENKU.

     • Poďakovanie

     • Zamestnanci Základnej školy Ž. Bosniakovej ďakujú všetkým rodičom, ktorí zapísali svoje dieťa do našej školy. Zároveň pripomíname, že je možné zapísať budúcich prvákov až do 30.4.2021.

     • Aktuálny oznam

     • 8.4.2021

      Vážení rodičia!

      Na základe zlepšujúcich sa epidemických podmienok na celom Slovensku i v našom regióne naša škola prechádza na prezenčnú výučbu žiakov prvého stupňa od 12.4.2021. 

      Podmienkou pre nástup do školy je vyplnenie Čestného vyhlásenia prostredníctvom Edupage (11a). Prílohou tohto vyhlásenia je kópia potvrdenia o negatívnom výsledku testu na COVID-19 jedného zákonného zástupcu žijúceho s dieťaťom v spoločnej domácnosti nie staršie ako 7 dní alebo potvrdenie o výnimke (potvrdenie o prekonaní COVIDu nie staršie ako 3 mesiace alebo potvrdenie o druhom očkovaní, od ktorého ubehlo aspoň 14 dní).

      Ak sa vám nepodarí vypísať vyhlásenie elektronicky, môžete využiť papierovu formu, ktorú nájdete na odkaze https://www.minedu.sk/data/att/18922.docx

      Rodičia, ktorí si ho doma nemajú ako vytlačiť, ho budú môcť vypísať v pondelok ráno pri vstupe dieťaťa do školy.

      Ak príde dieťa do školy samé a nebude mať so sebou vypísané a zákonným zástupcom podpísané Čestné vyhlásenie (a nebude vypísané ani elektronicky), rodič bude kontaktovaný, aby si dieťa prišiel vyzdvihnúť.

      Školská jedáleň bude v prevádzke.

     • Oznam

     • 8.4.2021

      Vážení  rodičia !

      Dňa 9. 4. 2021 (piatok), sa v našej škole uskutoční testovanie žiakov 3. a 4. ročníka, kloktacím samoodberovým testom GARKTEST. Kloktací test je bezpečné a jednoduché odobratie vzorky vo forme výplachu ústnej dutiny čistou vodou. Odber vzorky sa vykonáva pod dohľadom a s pomocou pedagógov školy. Odobraté vzorky zozbiera škola a odovzdá zariadeniu, ktoré ich vyhodnotí a výsledok doručí zákonnému zástupcovi.

      Základné informácie

      • Pred odberom by nemal žiak aspoň 2 hodiny jesť, piť, kloktať, žuť žuvačku, vyplachovať si ústnu dutinu, nemôže vykonať zubnú hygienu a nemôže ani používať kvapky a spreje do nosa, či hrdla.
      • Počas celého testovania musí mať žiak nasadené rúško alebo respirátor, okrem momentu vykonania odberu-kloktania.
      • Krabičku opatrne otvoriť, aby sa nepoškodila, vybrať jej obsah, po použití a vykonaní testu, vrátiť obsah do krabičky.
      • Do odmerky naliať presne 5 mililitrov vody – po rysku.
      • Zhlboka sa nadýchnuť a zakašlať do rúška.
      • Obsah vody z odmerky  kloktať 20 - 30 sekúnd. Kloktať aj prerušovane.
      • Vykloktaný obsah vypľuť do odmerky.
      • Vykloktaný obsah prelejeme z odmerky do priloženej skúmavky, v ktorej je stabilizačný prášok – nesmie sa vysypať, uzavretú skúmavku pretrepať.

      V prípade pozitívneho testu

       

      • Musíte zostať v DOMÁCEJ IZOLÁCII a ostatní členovia spoločnej domácnosti  v KARANTÉNE.
      • Informujte o pozitivite vášho všeobecného lekára.
      • Informujte o pozitivite všetky osoby, s ktorými ste boli v úzkom kontakte 2 dni pred odberom.
      • Vaša domáca izolácia trvá minimálne 14 dní.

      Pre nerušený priebeh testovania si doma pozorne pozrite inštruktážne video:

      https://www.gargtest.com/sk/

      Inštrukcie pre kloktacie testy

       

      Rozpis tried na testovanie

      Žiaci môžu prísť do školy v sprievode dospelej osoby alebo staršieho súrodenca

                 3. A       8 : 00 – 9 : 00 hod.

       

                 3. B       9 : 00 – 10 : 00 hod.

       

                 4. A     10 : 00 – 11 : 00 hod.

                                                                    

                                                                                                                                      

     • Skúmame vodu

     • Od roku 1993 si 22.marca  pripomíname svetový deň vody. Na tento deň sme sa už pripravovali počas celého mesiaca.

      V prvouke sme sa učili o zdrojoch a formách vody, kto a čo všetko potrebuje vodu pre svoj život, ako si treba vodu chrániť, neznečisťovať ju a šetriť ňou. Robili sme rôzne pokusy: výroba dúhy pomocou papiera a fixiek, s dúhovými cukríkmi, premena tuhého skupenstva na kvapalné a naopak(topenie ľadu a tuhnutie vody). Asi najviac nás však zaujalo otváranie papierových kvetín vo vode. Na výtvarnej výchove sme si vyrobili rôzne morské živočíchy a dažďové kvapky. A na záver sme si trošku precvičili čítanie aj písanie o labuti a kačke.

      Keďže nás tento svetový deň vody zastihol v dištančnej forme, mnohí z nás si pripravili pokusy

      s vodou aj doma.