• Oznam

     • 29.1.2021

      Vážení rodičia!

        29.1.2021 Vám triedni učitelia, prostredníctvom Edupage – elektronicky, odošlú Výpis klasifikácie, správania a dochádzky za 1. polrok školského roka 2020/21. Prosíme Vás, aby ste výpis prevzali a podpísali / elektronicky /.

         Zároveň Vám chceme oznámiť,  že na základe rozhodnutia konzília epidemiológov a po vyjadrení pána ministra sa školy neotvoria ani v týždni od 1.2.2021 do 7.2.2021. Nakoľko sa epidemiologická situácia nezlepšuje, žiaci pokračujú v dištančnom vzdelávaní.

        Prosíme Vás, aby ste sa v prípade akýchkoľvek problémov a otázok ohľadom vyučovania obrátili na tr. učiteľov alebo vedenie školy, aj naďalej sledujte médiá a web stránku školy, kde budeme aktualizovať informácie.

        Pevne veríme, že to spoločne zvládneme a čo najskôr sa stretneme v škole.

      Upozorňujeme rodičov a žiakov, že polročné prázdniny sú zrušené a v pondelok – 1.2. je  riadne online vyučovanie podľa rozvrhu zverejneného na stránke školy.

                                                                                                                       Vedenie školy

       

     • Oznam

     • 24.1.2021

      Vážení rodičia, milí žiaci!

      20.1.2021 informoval pán minister školstva, že aj budúci týždeň od 25.1. do 29.1. sa budú žiaci vzdelávať v rovnakom režime ako tento týždeň – dištančne.

      Všetky ročníky pokračujú podľa online rozvrhu zverejneného na stránke školy. Vzdelávanie prebieha prostredníctvom aplikácie Webex a prostredníctvom portálu Edupage – zadávanie úloh, poskytovanie spätnej väzby, hodnotenie. Dištančné vzdelávanie začína o 8,00. Hodnotenie je zapisované v internetovej žiackej knižke. Žiaci majú účasť na online vzdelávaní povinnú, kontrolovanú. V prípade potreby ospravedlňujú žiakov rodičia, ak neúčasť neospravedlnia, bude hodina započítaná ako neospravedlnená.

      V prípade technických problémov je potrebné okamžite informovať triedneho učiteľa alebo vedenie školy.

      Počas online vyučovania žiaci rešpektujú učiteľa, neumožňujú prístup cudzím osobám a nevytvárajú žiadne záznamy.

                                                                                                         Vedenie školy 

     • Oznam

     • Milí rodičia, vzhľadom k pretrvávajúcej epidemiologickej situácii od 18. januára do 22. januára pokračuje dištančné vzdelávanie pre všetky ročníky formou online vyučovania. O ďalších zmenách Vás budeme informovať prostredníctvom webovej stránky školy.

    • Oznam
     • Oznam

     • 8.1.2021

      Vážení rodičia, dovoľujeme si Vás informovať, že z dôvodu epidemickej situácie a na základe aktuálnych informácií MŠVVaŠ SR https://www.minedu.sk/minister-skolstva-b-groehling-mame-plan-na-navrat-deti-do-skol-ten-vsak-zavisi-od-aktualnej-situacie/ a so súhlasom zriaďovateľa bude organizácia vyučovania v čase od 11. 1. do 15. 1. 2021 nasledovná:

      • výučba všetkých žiakov bude prebiehať dištančne – v prípade akýchkoľvek problémov informujte triedneho učiteľa
      • prevádzka ŠKD bude prerušená.

      Prosíme Vás, aby ste sledovali stránku školy a portál Edupage, kde sa budú aktualizovať informácie.

      Žiaci sa vzdelávajú podľa online rozvrhu, ktorý je už zverejnený na stránke školy.

      Aktuálne informácie nájdete aj na webovej stránke ministerstva školstva.

      Vedenie školy