• Milí priatelia!

     • V týchto dňoch sa Otec biskup Tomáš Galis dožíva pekného životného jubilea. V mene všetkých pracovníkov a žiakov ZŠ Žofie Bosniakovej mu chceme srdečne zablahoželať, náš darček mu posielame v krátkom videu, ktoré si môžete pozrieť aj vy.

    • Technická olympiáda
     • Technická olympiáda

     • Už začiatkom októbra naši žiaci na druhom stupni počas vyučovania technickej výchovy absolvovali školské kolá TO. Víťazi postúpili na okresné kolo (organizátor CVČ Žilina), ktoré sa konalo 26.11.2020. Olympiáda sa prvýkrát organizovala elektronicky a žiaci riešenie svojich úloh v požadovanom časovom limite zasielali cez svoj počítač.

      Výsledky:

      V rámci kategórie „A“ (8.až 9. roč.) sa naši žiaci 9.A Dušan Poliak a Šimon Beniač  umiestnili na 9. mieste.

      V kategórii „B“ (5. až 7.roč.) sa výborne prezentoval Tomáš Mravec zo 7.A, ktorý skončil na peknom 3. mieste a z celkového počtu 41 bodov získal 34.

      Gratulujeme!

       

    • Vyhodnotenie Pytagoriády
     • Vyhodnotenie Pytagoriády

     • V minulom týždni sa žiaci 2. až 8. ročníka zapojili do školského kola matematickej súťaže Pytagoriáda. Piataci, šiestaci, siedmaci a ôsmaci si po prvýkrát vyskúšali súťaženie elektronicky.  Zapojení žiacii to zvládli výborne.

      Zoznam úspešných riešiteľov:

      tretiaci: Cesneková Šárka, Hreusová Linda, Čatlošová Timea, Náčiniaková Karmen 

      štvrtáci: Štefanatný Dalibor 

      piataci: Sňahničanová Nela, Riška Matej, Ševčík Samuel

      šiestaci: Ďurkovský Michal, Majerčíková Veronika, Maliňák Marko, Burger Martin, Bušík Jakub

      siedmaci: Mráziková Eliška

      ôsmaci: Púček Tobiáš Milan, Pobiják Daniel, Kasáková Ema.

      Gratulujeme!

       

       

     • Oznam

     • 12.12.2020

      Vážení rodičia!

      V dňoch 9.-11.12.2020 sa uskutočnila anketa prostredníctvom aplikácie Edupage, ktorá sa týkala obnovenia prezenčnej výučby pre žiakov 2. stupňa. Anketa bola zameraná na zistenie záujmu o testovanie žiakov a rodičov. Výsledky si môžete pozrieť na Edupage.

      Stručné vyhodnotenie: z 90 rodičov, ktorí sa mohli vyjadriť, hlasovalo 65. 43 by sa zúčastnilo testovania v odbernom mieste zriadenom v obci, 21 nesúhlasilo s testovaním a 1 žiak už prekonal Covid a má záujem o prezenčnú výučbu.

      Nakoľko epidemiologická situácia  s ochorením Covid 19 sa zhoršuje a zimné prázdniny sa začnú už 21.12. , žiaci 5.-9. ročníka sa budú aj naďalej  dištančne vzdelávať.

      Výsledky ankety,  aktuálnu situáciu a usmernenia, budeme brať do úvahy pri obnovení prezenčného vyučovania, ktoré by sa malo začať v januári.

    • Návšteva svätého Mikuláša
     • Návšteva svätého Mikuláša

     • Aj tento rok našu školu navštívil svätý Mikuláš. Deti ho túžobne očakávali od skorého rána. Aby sme s  Mikulášom ladili, obliekli sme sa všetci do červenej farby. Deti si pripravili pre Mikuláša pekné obrázky a básničky. A veru si spolu s ním aj zaspievali. Za to všetko si vyslúžili od Mikuláša krásne sladké balíčky, z ktorých mali radosť, pretože potešili nielen ich brušká, ale i srdiečka.