• Oznam

     • Na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Žiline sú triedy 8.B a 9.A v domácej karanténe od 19.10.2020 do 23.10.2020. Ostatné triedy sú vzdelávané v normálnom režime.

      Prosíme rodičov, aby sledovali zdravotný stav svojich detí a v prípade akýchkoľvek príznakov ihneď informovali školu.

      Žiaci 8.B a 9.A prechádzajú na dištančné vzdelávanie prostredníctvom Edupage.

      Škola v minulom týždni požiadala o obnovenie licencie pre online vzdelávanie prostredníctvom Webex Meetings. Dúfame, že v čo najbližšom čase bude licencia obnovená a žiaci budú vzdelávaní online. Viac informácií poskytnú žiakom a ich rodičom triedni učitelia.

    • Obnova Katedrály Najsvätejšej Trojice v Žiline
     • Obnova Katedrály Najsvätejšej Trojice v Žiline

     • Po období príprav sa  tento rok začala obnova Katedrály Najsvätejšej Trojice v Žiline . Cieľom je, aby to nebola len obnova stavby katedrálneho chrámu, ale aj, aby táto obnova bola sprevádzaná prehĺbením vzťahu ku  katedrále a prehĺbením vedomia diecézneho spoločenstva aj u mladých ľudí a detí.

      Jednou z aktivít bolo zrealizovanie výtvarno – umeleckej súťaže, ktorej cieľom bolo stvárnenie Katedrály Najsvätejšej Trojice. Napriek obmedzeniam pandémiou sa do súťaže zapojili viaceré školy, medzi ktoré patrila aj naša.

      Práce sme zaslali na diecézu a môžeme sa pochváliť, že až 10 žiakov dostalo pekné odmeny.

      Spomenieme aspoň Jakuba Sňahničana, ktorý vo svojej kategórii získal 3. miesto

       a Aďku Kubíčkovú, ktorá získala 2.  miesto v kategórii žiakov 2. stupňa.

        Všetkým zúčastneným ďakujeme a gratulujeme.

    • SmartBooks – škola na nete
     • SmartBooks – škola na nete

     • ZŠ Žofie Bosniakovej už tretí školský rok pracuje s výukovým programom SmartBooks. Žiaci sa v ňom učia, pracujú s cvičeniami a môžu sa aj pretestovať.

       V uplynulom šk. roku sa aktívne zapojili do súťaže  pod názvom Sieň slávy. Cieľom aktivity bolo kvalitnejšie nadobudnutie vedomostí , zvýšenie záujmu o štúdium a zlepšenie prospechu. Súťaž prebiehala celoslovensky .Ocenených bolo 60 škôl. Podmienkou bolo, aby bola škola aktívna – žiaci sa museli spoločne naučiť aspoň 1000 tém.

      V našej škole sa ich naučili 6950, pričom každá téma obsahovala priemerne 10 úloh.

      Ocenení z našej školy boli:

      1. miesto – Lujza Šeligová - 7530 bodov -   získala cenu bluetooth PC myš
      2. miesto – Samuel Ševčík  - 5167 bodov -  získal 16GB USB kľúč
      3. miesto – Nele Sňahničanová    - 5110 bodov  - 16GB USB kľúč

      Všetkým zúčastnením ďakujeme a blahoželáme.

      Pre veľký záujem o súťaž spoločnosť vyhlasuje novú, po ročníkoch, hlavnou cenou bude notebook. Informácie budú zverejnené na stránke spoločnosti. Takže žiaci neváhajte a zapojte sa. 

    • Bežecké preteky
     • Bežecké preteky

     • Vo štvrtok 8.10. si žiaci I. stupňa zmerali svoje sily v bežeckej súťaži, ktorú pre nich zorganizoval pán učiteľ Lejtrich. 

      Výsledky:

      1. - 2. ročník - dievčatá

      1. miesto: Sára Valášková
      2. miesto: Lenka Mráziková
      3. miesto: Mária Verčíková

      1. - 2. ročník - chlapci

      1. miesto: Filip Sňahničan
      2. miesto: Adam Labuda
      3. miesto: Filip Babjak

      3. - 4. ročník - dievčatá

      1. miesto: Michaela Šugarová
      2. miesto: Alexandra Solárová
      3. miesto: Vanesa Cinová

      3. - 4. ročník - chlapci

      1. miesto: Marko Poliak
      2. miesto: Juraj Sirotiak
      3. miesto: Šimon Bolo

       

    • Európsky deň jazykov
     • Európsky deň jazykov

     • Posledný septembrový týždeň sme si pripomenuli Európsky deň jazykov počas hodín slovenského a anglického jazyka.

      Pani učiteľka anglického jazyka oboznámila žiakov so zaujímavými faktami o jazykoch, zahrali sa rôzne jazykové hry. Na hodine slovenského jazyka pracovali žiaci 8. B a 5. A s literárnymi textami. Boli rozdelení do skupín a v priebehu 5 až 10 minút sa mali naučiť ľubovoľnú časť literárneho textu naspamäť tak, aby naučený text na seba nadväzoval.

      Aj takouto hravou formou sme si pripomenuli 26. september.

    • Október - misijný mesiac
     • Október - misijný mesiac

     • Milí žiaci,

      dovoľte mi dnes prihovoriť sa ku Vám za deti a mládež na Srí Lanke.

      Počkaj, počkaj....Prečo práve za tieto deti?

      Pretože tento rok vybral Svätý Otec František práve túto krajinu za cieľ našich misijných modlitieb počas misijnej nedele, ktorá tento rok pripadne na 18.október.

      Vlastne áno, videla som aj plagát. Motívom je kňaz Otec Bazil, ktorý drží v náručí dieťa z rodiny zasiahnutej vlnami cunami v roku 2004.

      Predstav si: Skupina kresťanských rodín, ktorým cunami zobralo doslova všetko a zanechalo im iba holé životy, si postavila skromné domčeky na kopci ďalej od mora. Mnohí neustále prežívajú strach z mora – boja sa k nemu čo i len priblížiť. Pri Panne Márii, ktorú zobrazuje socha v pozadí, sa denne modlia modlitbu svätého ruženca. Panna Mária a Ježiš im dávajú silu prekonať traumu a získať silu žiť aj napriek strachu a chudobe, ktorú prežívajú.

       

      Preto sa chceme aj my zapojiť ako škola, ako spoločenstvo kresťanských detí na pomoci pre tieto rodiny.

      Zajtra sa bude u nás konať predajná akcia na podporu tohto diela.

      Budú sa predávať 2xTak dobré Čokoládky.

      Cena jednej čokolády je 0,50eur, pričom polovica z výťažku predaja 0,25eur za každú čokoládu poputuje práve na pomoc deťom na Srí Lanke.

    • Svetový deň mlieka
     • Svetový deň mlieka

     • Svetový deň mlieka v školách je medzinárodnou každoročnou udalosťou podporovanou a propagovanou od roku 2000 Organizáciou pre výživu a poľnohospodárstvo. Jeho cieľom je upozorniť na význam a pozitíva mliečneho programu a dôležitosť konzumácie mliečnych výrobkov deťmi.

      Aj naša  škola sa zapojila do projektu Svetový deň mlieka. Všetci žiaci si obliekli biele tričká, priniesli si mliečnu desiatu a prostredníctvom rôznych aktivít si pripomenuli tento deň.

       

    • Ukončenie roku Božieho slova
     • Ukončenie roku Božieho slova

     • Pri príležitosti ukončenia roku Božieho Slova sme pre našich žiakov pripravili rozhlasovú reláciu a  výstavu Svätého písma.

      Na výstave si žiaci mohli pozrieť Sväté Písma v rôznych jazykoch: napr. v hebrejskom, nemeckom, talianskom,anglickom,ruskom, poľskom a grécko-latinskom. 
      Vystavené boli tiež obrazové sväté písma, historické sväté písma a rôzne biblické knihy. Veľkú pozornosť upútalo sv. Písmo v hebrejčine, nakoľko je písané akokeby odzadu a aj čítané zprava doľava. Žiaci sa počas relácie oboznámili  so zaujímavosťami o sv. Písme, že je najčítanejšou a najpredávanejšou knihou na svete a jej časti boli preložené už do vyše 2454 jazykov

      Žiaci sa tiež dozvedeli,že v niektorých krajinách ich za držanie tejto knihy čaká väzenie alebo trest smrti. A aj to,  že v iných krajinách sa Biblia používa pri skladaní prezidentského sľubu. 

      Po predstavení zaujímavostí si žiaci naostatok vypočuli  o účinkoch čítania sv. Písma na ľudský život.

      Sväté písmo má aj nás ako účinné a živé Božie Slovo uzdravovať z chorôb, ochrániť nás, ukázať nám smer a identitu Trojjedinného Boha.