• Európsky týždeň mobility
     • Európsky týždeň mobility

     • V dňoch od 16. do 22. septembra prebieha Európsky týždeň mobility. Cieľom podujatia je znížiť emisie uhlíka a zlepšiť kvalitu ovzdušia.

      Do tejto výzvy sa zapojili i pedagógovia a žiaci našej školy. Ranný automobilový ruch vystriedal "pelotón" usmiatych detí na bicykloch, kolobežkách a korčuliach. Žiaci sa na túto akciu veľmi tešili, čoho dôkazom boli preplnené stojany pred budovou školy. Vyučovanie v tento deň malo iný charakter. Počas vybraných hodín  žiaci opäť siahli po svojich dopravných prostriedkoch a zúčastnili sa rôznych súťaží, cyklotúr a dopravnej edukácie. V rovnakom čase prebiehala i 1.etapa medzinárodných cyklistických pretekov: Okolo Slovenska, na ktorých boli prítomní v réžii divákov i žiaci  nášho deviateho ročníka.

      Podujatie Európsky týždeň mobility prebehlo na škole k spokojnosti všetkých zúčastnených a pozitívne ohlasy nám dodnes prichádzajú aj od rodičov žiakov.

      Ďakujeme všetkým zúčastneným a tešíme sa z vydarenej akcie.

     • Podmienky vstupu do školy

     • Oznam zákonným zástupcom, sprevádzajúcim osobám a žiakom!!!

      Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby, nesmie vstúpiť do priestorov školy.

      Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe žiaka do školy sa žiak preukáže prehlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom.

      Vstup cudzích osôb, zákonných zástupcov žiakov a osôb sprevádzajúcich žiakov 1. až 9. ročníka je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby. Výnimku je potrebné vopred telefonicky konzultovať s riaditeľom školy na telefónnom čísle 042 4441771.

      Pod cudzou osobu sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca školy, žiaka.

      Čestné prehlásenie o bezinfekčnosti danej osoby si môžete stiahnuť a vytlačiť tu v prílohe.

      Vyhlásenie návštevníka školy o bezinfekčnosti

       

      VYHLÁSENIE O BEZINFEKČNOSTI

      Vážení rodičia,

      ak žiak chýba viac ako 3 dni, musí doniesť  Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti.

       

     • Vzdelávací poukaz

     • Vážení rodičia,

      v školskom roku 2020 – 2021 bude, podľa epidemiologickej situácie, škola poskytovať záujmové mimoškolské vzdelávanie prostredníctvom VZDELÁVACÍCH POUKAZOV (ďalej VP). Každý žiak navštevujúci ZŠ môže VP odovzdať oprávnenému prijímateľovi VP (v našom prípade  ZŠ Žofie Bosniakovej), ktorá mu bude v tomto školskom roku poskytovať záujmové vzdelávanie. Každý žiak môže navštevovať viaceré záujmové aktivity v rôznych vzdelávacích inštitúciách, tak ako doteraz, poukaz však môže poskytnúť iba jednej škole, alebo jednému školskému zariadeniu v danom školskom roku podľa vlastného výberu.

      Ak má Vaše dieťa záujem navštevovať niektorý z krúžkov poskytovaným školou, prosíme, aby ste nám prostredníctvom žiaka poukázali vyplnenú prihlášku  OBRATOM, najneskôr do 23.9.2020. Záujmový krúžok bude otvorený pri minimálnom počte 12 žiakov.

      Ponuka krúžkov v školskom roku 2020/21:

    • Nezvyčajný začiatok
     • Nezvyčajný začiatok

     • Dňa 2. 9. 2020 sa otvorili brány škôl na Slovensku. Nebolo tomu inak ani v našej základnej škole. Nakoľko situácia s epidémiou COVID-19 sa nezlepšuje, museli sme školský rok začať bez svätej omše. Všetci sme sa stretli pred školou, potom žiaci vchádzali do budovy štyrmi vchodmi, dodržiavali bezpečnostné a hygienické opatrenia – rúško – dezinfekcia rúk – odstupy. Starší žiaci sa zvítali vo svojich triedach, kde dostali aj základné informácie od triednych učiteľov.

      Do školy sa asi najviac tešili naši prváci. Nastúpilo ich 29 a hneď prvý deň boli veľmi disciplinovaní, usmievaví a mali veľa otázok. Privítala ich pani riaditeľka školy, ktorá im predstavila triednu pani učiteľku. Naše LIENKY, tak sa volá trieda našich prvákov, dostali aj pekný darček, knihu a pracovný zošit, od pána starostu, ktorý sa im tiež prihovoril.

      Nakoniec dostal slovo pán dekan, ktorý všetkých pozdravil a poprial im pokojný a požehnaný školský rok a taký si ho aj všetci prajeme.