• Exkurzia
     • Exkurzia

     • Dňa 15.6.2022 sa žiaci 2. a 3. ročníka zúčastnili exkurzie dobovej obuvi v ateliéri JurajM v Žiline.

      Žiaci boli rozdelení do dvoch skupín (druháci a tretiaci) pričom každá skupina mala program prispôsobený veku žiakov. 

      Druháci sa dozvedeli príbeh o starom obuvníkovi, ktorý sa snažil touto prácou uživiť v ťažkých rokoch, našťastie mu pomáhali škriatkovia, ktorých naši druháci pomedzi expozíciu hľadali.

      Tretiaci sa oboznámovali s návrhárstvom obuvi a mohli si to aj prakticky vyskúšať.

      Obe skupiny sa tiež veľa dozvedeli o obuvníckej práci, materiáloch, spôsoboch šitia obuvy z kože, boli im ukázané a predvedené rôzne obuvnícke pomôcky a dokonca si mohli niektoré aj sami vyskúšať.

      Táto exkurzia sa žiakom aj učiteľom veľmi páčila. Poďakovanie patrí manželom Matejíkovcom, ktorí svoju prácu milujú a s húževnatosťou ju prezentujú deťom rôznych vekových kategórií.

     • Oznam

     • Vedenie ZŠ Žofie Bosniakovej oznamuje všetkým rodičom, ktorí prejavili záujem o antigénové samotesty určené na použitie pred prvým nástupom do školy v školskom roku 2022/2023, že testy si môžu vyzdvihnúť v ZŠ v termíne  20.06. – 24.06.2022 . Informácia je určená aj pre rodičov detí, ktoré budú navštevovať 1. ročník v šk. roku 2022/23.

      Ďakujeme za spoluprácu

                                                                                                         Vedenie školy  

    • Exkurzie
     • Exkurzie

     • Exkurzie na Strečne sa zúčastnili žiaci 6.A triedy. Počas cyklotúry sme sa zastavili pri farskom kostole sv.Žofie rímskej .Do interiéru sme sa nedostali, pretože momentálne prebiehajú opravné práce pri kostole.Na brale pred nami sa vypínal hrad, ktorého majiteľom bol František Vešeleny, manžel patrónky našej školy.Posedeli sme si pri najdlhšej rieke Slovenska, pri Váhu.Videli sme kompu prevážajúcu autá cez rieku. 

      Exkurzie v záhrade Budatínskeho zámku sa zúčastnila 5.A trieda.Zaujala nás krása prírody, nádherne obnovený zámok. V parku, ktorý bol plný detí, sme si krátko oddýchli.a zabavili sa.

      Cieľom takýchto akcií je spoznať región, prežiť spoločné chvíle so spolužiakmi mimo školy a upevniť kolektív triedy.Niekedy aj previerkou našej kondície na bicykli.

    • Výlet -Červený Kameň a Bratislava
     • Výlet -Červený Kameň a Bratislava

     • Žiaci 7.a 8.ročníka sa 8.6.2022 zúčastnili výletu – Červený Kameň a Bratislava.

      Veľkým zážitkom bola prehliadka hradu Červený Kameň, ktorý predstavuje ucelenú zbierku bývania a života šľachty v devätnástich miestnostiach od  augsburských zakladateľov hradu Fuggerovcov až po šľachtický rod Pálffiovcov. Žiaci si mohli pozrieť rytiersku sálu, spálne, jedáleň, salóniky, hradné podzemia a obranný systém hradu.

      Po prehliadke hradu sa žiaci presunuli do Bratislavy, kde videli v Technickom múzeu – múzeu Dopravy históriu cestnej a železničnej dopravy na území Slovenska, napr. automobily a bicykle... Žiaci sa autobusom premiestnili na hradný vrch, kde videli z Bratislavského hradu panorámu Bratislavy. Z historického centra Bratislavy sa popri nábrežia Dunaja dostali do obchodného centra Eurovea, kde žiaci mali osobné voľno. Žiaci, ale aj pedagogický dozor si z tohto výletu priniesli veľa príjemných zážitkov.

     • Oznam

     • Vážení rodičia a žiaci!

      Riaditeľka ZŠ Žofie Bosniakovej v Tepličke nad Váhom Vám oznamuje, že 10.06.2022 poskytuje žiakom školy riaditeľské voľno z dôvodu účasti pracovníkov školy na Duchovných cvičeniach.

      Za porozumenie ďakujem                                                                                 A. Ponechalová

    • Oceňovanie žiakov Žilinskej diecézy
     • Oceňovanie žiakov Žilinskej diecézy

     • Každoročne sa v Žilinskej diecéze oceňujú žiaci deviatych ročníkov cirkevných škôl. Podobne aj tento rok, po spoločnej dohode všetkých pedagógov, duchovného správcu školy a vedenia, bola ocenená žiačka Petra Beťárová. Všetci ocenení žiaci sa spolu s rodičmi, triednymi učiteľmi, riaditeľmi a niektorí aj so svojimi triedami, zišli v Kostole Sedembolestnej Panny Márie v Žiline. Omšu celebroval náš biskup Mons. Tomáš Galis. Slávnostnú atmosféru umocňoval aj program v prevedení žiakov deviatych ročníkov i detský zbor.

      Nasledovalo očakávané oceňovanie. Hodnotenie žiaka prečítal triedny učiteľ. Deviatak si prevzal listinu od biskupa, podpísal sa a urobil si pamätnú fotku s naším otcom biskupom a rodičmi. Stretnutie sme ukončili spoločným obedom so vzájomným zdieľaním našich pocitov. Vážime si, že máme takýchto šikovných žiakov, ktorých môžeme oceniť.

    • Exkurzia Martin
     • Exkurzia Martin

     • Žiaci 8. a 9. ročníka sa v jarných mesiacoch zúčastnili viacerých exkurzií. Okrem Krakova a Osvienčimu navštívili aj mesto Martin. Mali tak možnosť nahliadnuť do 3. budovy Matice slovenskej. Cesta ku nej trvala trošku dlhšie, ale oplatilo sa. Žiaci spoznali to, ako sa knihy zhromažďujú, uchovávajú a sprístupňujú. Na vlastné oči mohli vidieť viaceré dôležité knihy a spisy ako napríklad zatykač Ľudovíta Štúra, rôzne gramatické príručky. Prešli sme si celou budovou, ktorá slúži ako knižnica. Jej zbierkový fond obsahuje vyše 4 milióny jednotiek. Pani, ktorá nás sprevádzala, nám vysvetlila, prečo vyzerá tak zaujímavo. Našu pozornosť upútali ihneď betónové reliéfy, ktoré plnia dôležitú funkciu. Budova je zámerne takto postavená. Je to najmä kvôli uchovaniu dôležitých spisov a dokumentov.

      Súčasťou exkurzie bola aj návšteva interaktívneho Múzea Andreja Kmeťa v Martine. Expozícia obsahovala zbierku hornín, minerálov, skamenelín – neživá príroda. V rámci živej prírody – rastlinstvo a živočíšstvo.  Exponáty sú zasadené do svojho prostredia a vyzerá to naozaj realisticky. Žiakov táto výstava ohúrila.

      Tešíme sa na návštevu opäť, pretože sa nám nechcelo ani odísť.

    • Oceánarium
     • Oceánarium

     • Vo štvrtok 26.5. 2022 mali žiaci možnosť pozrieť si filmovú projekciu týkajúcu sa života koralov a vzniku korálových útesov. Dokument bol premietaný v kupole umiestnenej v telocvični. Deťom bolo umožnené ponoriť sa do podmorského sveta a vnímať ho inak, oveľa realistickejšie ako v bežnom živote. Videli mnohé živočíchy zblízka a za tajomstvami života v oceáne sa ponorili do obrovskej hĺbky.

       

    • Výlet- Jahodnícke háje
     • Výlet- Jahodnícke háje

     • V dňoch 17. a 18. mája sa žiaci 1., 2. a 3. ročníka zúčastnili jednodňového výletu do Martina, kde sme navštívili múzeum slovenskej dediny.

      Počas dňa nás čakal pekný program. Najskôr sme absolvovali prehliadku expozície podávajúcej obraz o tradičnej stavebnej kultúre a bývaní na území celého Slovenska. Potom  naše kroky viedli do dielne, kde žiaci mohli preukázať svoju tvorivosť maľbou na sklo, a z ktorej si odniesli krásny vlastnoručne namaľovaný obrázok.

      Výlet sme ukončili nákupom suvenírov, na ktorý sa žiaci tešili najviac.

    • Škola ochrany prírody
     • Škola ochrany prírody

     • V stredu 25. mája našu školu navštívila pani Alena Badurová zo Školy ochrany v prírode vo Varíne, ktorá je súčasťou Správy Národného parku Malá Fatra. Žiakom 1. a 2. ročníka sa snažila priblížiť tému Mokrade. Žiaci sa dozvedeli, koľko vody máme na Zemi, čo je to mokraď, aké má funkcie a započúvali sa do vodných melódií. Tretiakom a štvrtákom bol zasa predstavený vtáčí život. Priblížili si Chránené vtáčie územie Malá Fatra, oboznámili sa s tým, podľa čoho spoznávame vtáky a naučili sa rozlišovať zvuky vtákov, čo preukázali v hre vtáčie bingo.

      Deťom sa beseda veľmi páčila a zaujala ich, čomu nasvedčovalo aj ich pozorné počúvanie a kladenie otázok. Na záver sme si urobili spoločnú fotku, aby sme si tento deň ešte dlho pamätali.