• Výsledky  Testovania  5 - 2019

      Matematika Slovenský jazyk
    Priemerný počet bodov školy 21,1 18,1
    Priemerný počet bodov v rámci SR 19,0 19,4
    Priemerná úspešnosť školy  70,3% 70,4%
    Priemerná úspešnosť v SR 63,4% 64,8%
    Rozdiel priemernej úspešnosti školy 
    oproti priemeru v SR
     + 6,9% + 5,6%

     

    Výsledky  Testovania  5 - 2018

      Matematika Slovenský jazyk
    Priemerný počet bodov školy 20,8 21,1
    Priemerný počet bodov v rámci SR 17,8 17,5
    Priemerná úspešnosť školy  69,3% 60,5%
    Priemerná úspešnosť v SR 59,3% 58,4%
    Rozdiel priemernej úspešnosti školy 
    oproti priemeru v SR
     +10,0% + 2,1%