• Deň Zeme
     • Deň Zeme

     • 22. apríla 2022 sme si pripomenuli 52. výročie od oslavy prvého Dňa Zeme.

      Počas vyučovania sa v triedach 1. stupňa uskutočnili rôzne aktivity, ktoré upozornili na dôležitosť ochrany životného prostredia. Žiaci si tento deň užili a nakoniec sľúbili, že budú Zem chrániť a očisťovať.

       

       

    • Krížová cesta
     • Krížová cesta

     • Posledný deň pred Veľkonočnými prázdninami sme sa chceli duchovne pripripraviť na slávenie Svätého týždňa krížovou cestou našej školy.

      Krížová cesta prebiehala pod vedením pána dekana a za účasti pracovníkov a žiakov školy. Ďakujeme všetkým, ktorí sa krížovú cestu modlili a aj pánovi učiteľovi Pánisovi za pekný hudobný doprovod a nácvik detí.

       

     • Oznam

     • Oznamujeme rodičom, že v stredu, t.j. 13.4.2022 sa učia žiaci 5 vyučovacích hodín. ŠKD funguje v nezmenenom režime.

      Veľkonočné prázdniny sú od 14.4.2022 / štvrtok / do 19.4.2022 / vrátane /. Vyučovanie sa opäť začne 20.4.2022.

    • Nazrime do Veľkonočných tvorivých dielní
     • Nazrime do Veľkonočných tvorivých dielní

     • Vo štvrtok 31. marca 2022 dostali naši prváci v rámci ŠKD 1 spolu so svojimi rodičmi príležitosť rozvíjať svoju tvorivosť a vzájomnú spoluprácu a pripraviť sa na Veľkonočné sviatky výrobou pekného tematického výrobku. Viac nám už prezradia samotní rodičia:

      „Som veľmi rada, že sme sa v tejto uponáhľanej dobe mohli trochu zastaviť a stráviť spoločné tvorivé chvíľky s našimi deťmi. Páčila sa mi myšlienka vzájomnej spolupráce rodiča a dieťaťa pri tvorení veľkonočných vajíčok.“

      „Bolo veľmi príjemné po dlhšej dobe vojsť do budovy školy, potešiť oko krásnou výzdobou a nasať trošku z tej atmosféry, v ktorej sa moje deti pohybujú veľkú časť dňa. Trieda, v ktorej sa aktivita konala, bola už krásne pripravená tak, aby si v nej každý našiel svoje miesto a cítil sa tam príjemne. Aj na samotných deťoch bolo vidieť, ako sa tešia z toho, že zrazu majú rodiča chvíľku len pre seba. Gorálkovanie veľkonočných vajíčok bola veľmi ukľudňujúca činnosť, ktorá nachvíľu úplne pohltila deti aj rodičov. Príjemné bolo aj porozprávať sa vzájomne popri práci, poprípade zoznámiť sa s rodičmi, s ktorými často spolu postávame na chodbe, keď čakáme na deti.“

      „Deti, ako aj ostatní rodičia, mali úsmev na tvári a panovala tam výborná atmosféra. Nielen ja, ale určite aj ostatní rodičia si toto posedenie veľmi užili. Deti boli tvorivé a neviem, či rodičia neboli viac iniciatívnejší ako naše detičky.“

      „Akákoľvek aktivita rodičov s deťmi v dnešnej dobe je fajn. Deti sa na to tešili a my rodičia sme aspoň na chvíľu nahliadli do toho, ako pekne a plnohodnotne trávia čas v ŠKD. A ako bonus boli veľmi milé vajíčka. I keď pre mňa osobne to bola aj skúška zručnosti a trpezlivosti.“

      „Bola som veľmi prekvapená svojím synom, ako sa snažil pracovať a aj sám že dokázal niečo vytvoriť a vydržať pri takej drobnej – mravenčej práci.“

      Veríme, že vyrobené ozdoby nielenže spríjemnia veľkonočné sviatky, ale budú aj milou spomienkou na spoločne strávené chvíle tvorivosti rodičov a detí.

     • Biblická olympiáda

     • Dňa 22.3.2022 sa uskutočnilo dekanátne (okresné) kolo Biblickej olympiády. V zastúpení viacerých škôl sa naše žiačky Peťka Beťárová, Lucka Gulášová a Evka Holešová umiestnili na krásnom druhom mieste.

      Dievčatám ďakujeme za reprezentáciu školy a veríme, že v úspechoch budú naďalej pokračovať.

    • Okresné kolo Pytagoriády
     • Okresné kolo Pytagoriády

     • V minulom týždni naši úspešní riešitelia školského kola matematickej súťaže Pytagoriáda pokračovali riešením príkladov v okresnom kole. Sme veľmi radi, že aj v náročnom online súťažení máme úspešných riešiteľov.

      3. ročník:  Šimon Ďurana, Adela Margeťáková

      4. ročník: Michaela Vitálošová, Linda Hreusová

      Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a úspešným riešiteľom gratulujeme.

       

     • Oznam

     • Riaditeľstvo ZŠ Žofie Bosniakovej oznamuje rodičom a žiakom 5. - 8. ročníka, že dňa 6.4.2022, t.j. v stredu, budú mať žiaci riaditeľské voľno z dôvodu Testovania 9, stravníci  sú odhlásení z obeda.

      Žiaci 1. stupňa sa učia 4 vyučovacie hodiny. ŠKD funguje v nezmenenom režime.