• Karneval
     • Karneval

     • Po dvoch rokoch sme mali opäť karneval. Aspoň na prvom stupni si deti s pani učiteľkami urobili triedny. Užili si deň zábavy, hier, tanca a niekde bola aj tombola.

    • Lyžiarsky výcvik
     • Lyžiarsky výcvik

     • Aj napriek obmedzeniam kvôli pandémii Covid - 19, sme minulý týždeň v dňoch 14.2. až 18.2.2022 spolu so žiakmi 8.A triedy absolvovali na Donovaloch lyžiarsky kurz.

       

      Žiaci aktívne zdokonaľovali a rozvíjali svoje lyžiarske schopnosti a zručnosti. Všetci sme sa zdraví a spokojní vrátili domov.

       

       

     • Oznam

     • Dňa 23.2.2022 zomrel pán farár Ján Zicho, ktorý bol v našej škole duchovným správcom v rokoch 1992-2003. Nech mu dá Boh večný život za obetavý pozemský život.

     • Duchovná obnova učiteľov

     • Dňa 8. 2. 2022 sa zamestnanci školy zúčastnili duchovnej obnovy s témou „Pokoja“ pod vedením pána dekana Špitu. V rámci homílie, počas svätej omše, sme si pripomenuli udalosti zo života kráľa Dávida, jeho oddanosť Bohu, ale i jeho zlyhanie. Dôležitosť pokoja v našej duši sme umocnili na záver modlitbou sv. Františka za pokoj:

      „Pane, urob ma nástrojom svojho pokoja. Daj, aby som vnášal lásku, kde panuje nenávisť; odpustenie, kde sa množia urážky; jednotu, kde vládne nesvornosť. Daj, aby som prinášal pravdu tým, čo blúdia; vieru tým, čo pochybujú; nádej tým, čo si zúfajú; svetlo tým, čo tápu vo tmách; radosť tým, čo smútia.
      Pane, daj, aby som sa snažil skôr potešovať iných, než aby mňa potešovali; skôr chápať iných, než aby mňa chápali; skôr milovať iných, než aby mňa milovali.
      Pretože len keď dávame – nadobúdame; len keď zabúdame na seba – nachádzame seba samých; len keď odpúšťame – dostáva sa nám odpustenia; len keď odumierame sebe – povstávame k večnému životu. Amen.

      Duchovnú obnovu sme ukončili adoráciou pred Najsvätejšou Oltárnou Sviatosťou s požehnaním. Naplnení pokojom rozišli sme sa do svojich domovov.

    • Zábavná informatika
     • Zábavná informatika

     • Ako žiakov zaujať na hodinách informatiky, aby sa pre nich programovanie stalo zábavou? Pomocou kurzov s Code.org sa veľmi rýchlo oboznámia so základmi programovania tak, že po niekoľkých lekciách dokážu vytvoriť niečo, čo už môžeme považovať za hru.

      Vyskúšajte si vytvorené hry od šiestakov:

      Maťa Rišku: https://studio.code.org/c/1557103682

      Paťky Skupeňovej: https://studio.code.org/c/1557107331?qr=true

      S ôsmakmi sme objavili programovateľnú “hračku“ micro:bit. Je to programovateľný minipočítač, ktorý obsahuje displej, tlačidlá, senzory, reproduktor a rôzne iné doplnky. Odskúšali sme si naprogramovať digitálnu menovku, počítadlo ľudí a vysielačky.

     • Duchovná obnova 6.A

     • Dňa 28.1.2022 sa naši žiaci zúčastnili duchovnej obnovy s pánom dekanom Pavlom Špitom. Témou obnovy bol Betlehem-betlehem. Pri slávení sv. omše sme sa počas kázne premiestnili pred náš farský betlehem, kde sme počúvali poučné slová a históriu. Zaujímavosťou bolo ako sa betlehemy dostali z kostolov do našich domácností. Po sv.omši sme navštívili expozíciu betlehemov v sobášnom paláci v Bytči. Žiakov očarilo viacero typov vystavených diel. Výnimočné boli najstaršie betlehemy z konca a polovice 19.storočia,ale tiež betlehemy zo šúpolia a prútia.