• Deň mlieka
     • Deň mlieka

     • Koncom septembra si pripomíname Svetový deň mlieka v školách. Mlieko a mliečne výrobky predstavujú jednu z najdôležitejších a nenahraditeľných zložiek ľudskej výživy.

      So žiakmi 1. stupňa sme sa 29.9. obliekli do bielej farby a venovali sa rôznym aktivitám, vďaka ktorým sme si uvedomili význam mlieka pre naše zdravie. 

       

    • Európsky deň jazykov
     • Európsky deň jazykov

     • Pri príležitosti Európskeho dňa jazykov sme si so žiakmi piateho ročníka pripomenuli dôležitosť učenia sa cudzieho jazyka. Oboznámili sme sa s britskými jedlami, pričom každý mal možnosť vyfarbiť si tradičné anglické raňajky.

      V 9. B triede sa žiaci prostredníctvom YouTube zoznámili s americkým cestovateľom a spisovateľom John Stevesom, ktorý motivuje ľudí, aby preskúmavali aj menej navštevované turistické oblasti. Nezabudli sme ani na náš materinský jazyk prepojiť s angličtinou, a to aktívnou formou. Žiaci deviatych ročníkov priradzovali vybrané strofy básní známych autorov v anglickom jazyku ku slovenským prekladom.

      Cieľom nebol len preklad básní, ale skôr „osviežiť si“ pamäť nedávno naučených básní.

     • Európsky týždeň mobility

     • Európsky týždeň mobility je každoročnou kampaňou Európskej komisie pre udržateľnú mestskú mobilitu od roku 2002. Vyzýva európske mestá a obce, aby venovali týždeň udržateľnej doprave. Čoraz viac miest a obcí sa do tejto kampane zapája. Naša škola tiež nie je výnimkou. Viac sa dozviete vo videu.

       

       

     • Oznam

     • Vážení rodičia!

      Prosíme Vás, aby ste nám prostredníctvom EduPage zaslali informáciu o testovaní Vášho dieťaťa samotestami, ktoré ste dostali v škole. Test sa má vykonávať pravidelne v pondelok a vo štvrtok a následne rodič informuje triedneho učiteľa o výsledku testu.

      Ďakujeme za porozumenie  a ostávame s pozdravom.

     • Oznam

     • Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že si môžete dňa 13.9.2021 v čase od 8,00 do 16,00 prevziať  samotestovacie balíčky na ochorenie Covid – 19. Sadu môže prevziať len zákonný zástupca, ktorý podpíše prevzatie a len rodič žiaka, ktorý prejavil záujem o tento druh testov.

      V prílohe Vám zasielame NÁVOD NA POUŽITIE TESTU.

      Ďakujeme za porozumenie, vedenie školy

      Príloha: Návod na použitie testu